ชีวิตนักเรียนออสเตรเลีย!!!

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ชีวิตนักเรียนออสเตรเลีย!!!

ชีวิตนักเรียนออสเตรเลีย!!!

by aittit » 19/08/2019 9:07 pm

ความรู้ข้อมูลค่าครองชีพโดยเฉลี่ยในออสเตรเลียเป็นส่วนสำคัญของการเตรียมตัวทางด้านการเงิน เพื่อเป็นแนวทาง นี่คือบางส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตและการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย

ค่าใช้จ่ายในส่วนของที่พัก
ประเภทของที่พักอาศัย ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
โรงแรมและเกสต์เฮาส์ $80 ‐ $135 ต่อสัปดาห์
ห้องแบ่งเช่า $70 ‐ $250 ต่อสัปดาห์
พักอยู่ในสถานศึกษา $80 ‐ $250 ต่อสัปดาห์
โฮมสเตย์ $110 ‐ $270 ต่อสัปดาห์
บ้านเช่า $100 ‐ $400 ต่อสัปดาห์
โรงเรียนประจำ $10,000 ‐ $20,000 ต่อปี


ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตอื่นๆ
อาหาร

ร้านขายของชำและรับประทานอาหารนอกบ้าน $80 ‐ $200 ต่อสัปดาห์
สาธารณูปโภค

แก๊ส ไฟฟ้า $60 ‐ $100 ต่อสัปดาห์
โทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต $20 ‐$50 ต่อสัปดาห์
คมนาคม

ขนส่งสาธารณะ $10‐ $50 ต่อสัปดาห์
รถยนต์ (หลังจากซื้อแล้ว) $150 ‐ $250 ต่อสัปดาห์
ความบันเทิง $50 ‐ $100 ต่อสัปดาห์

ค่าครองชีพขั้นต่ำ

หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและพลเมืองมีข้อกำหนดการเงินที่ท่านจะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รับวีซ่านักศึกษา ด้านล่างนี้เป็นแนวทางเกี่ยวกับข้อกำหนดที่ท่านจะต้องเจอเมื่อมาศึกษาในประเทศออสเตรเลีย ได้แก่:

จำนวนต่อปี ($AUD) ใคร
$18,610 ตัวท่านเอง
$6,515 เพื่อนร่วมทางของท่าน
$3,720 บุตรคนแรกของท่าน
$2,790 บุตรคนถัดไปทุก ๆ คน

หากท่านพบปัญหาทางการเงินในขณะที่อยู่ในออสเตรเลีย ให้ท่านพูดคุยกับพนักงานที่มีหน้าที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติเพื่อขอความช่วยเหลือ

สุขภาพและความปลอดภัย

โดยทั่วไปออสเตรเลียเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับการใช้ชีวิตและการศึกษา ดัชนีวัดชีวิตที่ดีขึ้น OECD ปี 2011 ได้จัดอันดับความปลอดภัยให้ออสเตรเลียอยู่ในระดับที่ 9.3 จาก 10 ซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัลการจัดอันดับสูงสุดที่ได้รางวัลจากประเทศใด ๆ แต่ก็ยังจำเป็นที่ท่านจะต้องดูแลตัวเองและตระหนักถึงความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และวิธีที่จะลดความเสี่ยงเหล่านั้นลง นี่เป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อท่านมาถึงและเริ่มคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตในเมืองใหม่และการปรับตัวในทางใหม่ ๆ ในชีวิตของท่าน

จงทำตามสามัญสำนึกและการปฏิบัติที่ดีที่สุดของท่านซึ่งจะช่วยให้ท่านยังคงปลอดภัยและมีสุขภาพดีแม้ในยามที่ท่านกำลังจัดการเหตุฉุกเฉิน ความปลอดภัยส่วนบุคคลและความปลอดภัยที่บ้าน หรือองค์ประกอบธรรมชาติ เช่น แสงแดด, น้ำ และ ไฟ แล้วก็ตาม

แหล่งที่มา:www.studysqr.com

Top