การสร้าง Function ทำยังไง มีอะไรบ้าง??

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การสร้าง Function ทำยังไง มีอะไรบ้าง??

การสร้าง Function ทำยังไง มีอะไรบ้าง??

by Patcharanan.0399 » 17/04/2018 11:28 am

การสร้าง Function ในภาษา Python จะมีฟังก์ชันที่สามารถเรียกใช้งานได้ทันที แต่ยังมีฟังก์ชันที่สามารถสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานอีกด้วย
[attachment=0]รูปแบบการเขียน Function.PNG[/attachment] [attachment=7]function.PNG[/attachment] [attachment=4]ผลลัพธ์ function.PNG[/attachment]
หากมีการกำหนด Default Value ตอนเรียกใช้ฟังก์ชันจะต้องกำหนดค่า Argument ตัวใดตัวหนึ่งเข้ามาด้วย ไม่เช่นนั้นจะทำให้เกิด Error และเมื่อมีการส่งค่า Argument ผ่านเข้ามาจะทำการแทนที่ค่า Argument ของฟังก์ชันตามลำดับ

8O การสร้างฟังก์ชันโดยมี Keyword เพื่อในกรณีที่มี Argument หลายตัวทำให้ไม่เกิดความสับสน และไม่ต้องเรียกใช้งาน Argument ตามลำดับอีกด้วย แต่ถ้าไม่ได้ระบุ keyword ให้กับ Argument จะทำงานเรียงตามลำดับเหมือนเดิม
[attachment=2]รูปแบบการเขียน function KW.PNG[/attachment]

8O การสร้างฟังก์ชันโดยมี Variable-lengh ใช้สำหรับกรณีที่ Argument ในฟังก์ชันไม่แน่นอน จึงทำให้การเขียนโปรแกรมมีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยระบุ ' (*) '
[attachment=1]รูปแบบการเขียน function VL.PNG[/attachment] [attachment=8]function VL.PNG[/attachment] [attachment=5]ผลลัพธ์ function VL.PNG[/attachment]

:lol: การสร้างฟังก์ชันแบบ Anonymous เป็นการสร้างฟังก์ชันโดยไม่ระบุชื่อ แต่ยังระบุ Argument กี่ตัวก็ได้ โดยการสร้างฟังก์ชันนั้นจะใช้ lambda แทนการใช้ def
[attachment=3]รูปแบบการเขียน Anonymous.PNG[/attachment] [attachment=9]function AN.PNG[/attachment] [attachment=6]ผลลัพธ์ function AN.PNG[/attachment]
Attachments
function AN.PNG
function AN.PNG (5.24 KiB) Viewed 550 times
ผลลัพธ์ function AN.PNG
ผลลัพธ์ function AN.PNG (2.62 KiB) Viewed 550 times
function.PNG
function.PNG (5.2 KiB) Viewed 550 times
function VL.PNG
function VL.PNG (7 KiB) Viewed 550 times
ผลลัพธ์ function VL.PNG
ผลลัพธ์ function VL.PNG (5.21 KiB) Viewed 550 times
ผลลัพธ์ function.PNG
ผลลัพธ์ function.PNG (2.09 KiB) Viewed 550 times
รูปแบบการเขียน Anonymous.PNG
รูปแบบการเขียน Anonymous.PNG (6.37 KiB) Viewed 550 times
รูปแบบการเขียน function KW.PNG
รูปแบบการเขียน function KW.PNG (3.31 KiB) Viewed 550 times
รูปแบบการเขียน function VL.PNG
รูปแบบการเขียน function VL.PNG (4.35 KiB) Viewed 550 times
รูปแบบการเขียน Function.PNG
รูปแบบการเขียน Function.PNG (2.65 KiB) Viewed 550 times

Top