ภาษาซี (C/C++) กับ โจทย์ทางคณิตศาสตร์ (2) แปลงฟุต&นิ้ว เป็น เซนติเมตร

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ภาษาซี (C/C++) กับ โจทย์ทางคณิตศาสตร์ (2) แปลงฟุต&นิ้ว เป็น เซนติเมตร

Re: ภาษาซี (C/C++) กับ โจทย์ทางคณิตศาสตร์ (2) แปลงฟุต&นิ้ว เป็น เซนติเมตร

by mindphp » 26/11/2019 12:24 pm

โปรแกรมแปลงหน่วยขนาดข้อมูล
https://www.mindphp.com/tools/convert-unit/index.php

โปรแกรมแปลงพื้นที่
https://www.mindphp.com/tools/convert-area/index.php

ภาษาซี (C/C++) กับ โจทย์ทางคณิตศาสตร์ (2) แปลงฟุต&นิ้ว เป็น เซนติเมตร

by Aussadawut » 19/11/2018 2:57 pm

ก่อนที่เราจะเริ่มเขียนโค๊ดภาษาซี เราควรศึกษาว่า ภาษาซีคืออะไร ใช้ทำอะไร และมีข้อดี ข้อเสียอย่างไร สามารถนำไปต่อยอดอะไรได้บ้าง คลิกที่ลิงค์ข้างล่างนี้ได้เลย
ทำความรู้จักกับภาษาซี C/C++
หลังจากที่เราทำความรู้จักกับภาษาซีแล้ว เรามาเริ่มเขียนภาษาซีกันเลย

โจทย์ : แปลงฟุต&นิ้ว เป็น เซนติเมตร
ccenfeetinches.png

Code: Select all

#include<stdio.h>
void show(){	// สร้างฟังก์ชันแสดงข้อความตัวเลือก
    printf("---------------------------\nPlease select\n---------------------------\n");
    printf("1.Feet to Centimeter\n");
    printf("2.Inches to Centimeter\n");
    printf("3.Feet & Inches to Centimeter\n");
    printf("0.Exit\n");
    printf("---------------------------\nYou select? :");
}
main(){
    float feet,inches,centimeter;
    int select;
    while(1){	// เมื่อ while เป็นจริง loop นี้จะวนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเจอคำสั่งจบโปรแกรม นั่นก็คือ การรับค่าเลข 0
        show();		// เรียกฟังก์ชัน show
        scanf("%d",&select);	// รับค่าตัวเลือก
        if(select==0){	// ถ้าเลือก 0 ให้จบโปรแกรม
            return 0;
        }else if(select==1){	// ถ้าเลือก 1 ใหรับค่าฟุต แล้วคำนวณเป็นเซนติเมตร พร้อมทั้งแสดงผล
            printf("Feet? :"); scanf("%f",&feet);
            centimeter = feet*30.48;
            printf("Centimeter = %f\n",centimeter);
        }else if(select==2){	// ถ้าเลือก 2 ใหรับค่านิ้ว แล้วคำนวณเป็นเซนติเมตร พร้อมทั้งแสดงผล
            printf("Inches? :"); scanf("%f",&inches);
            centimeter = inches*2.54;
            printf("Centimeter = %f\n",centimeter);
        }else if(select==3){	// ถ้าเลือก 3 ใหรับค่าฟุตและนิ้ว แล้วคำนวณเป็นเซนติเมตร พร้อมทั้งแสดงผล
            printf("Feet? :"); scanf("%f",&feet);
            printf("Inches? :"); scanf("%f",&inches);
            centimeter = (feet*30.48)+(inches*2.54);
            printf("Centimeter = %f\n",centimeter);
        }else{	// ถ้าไม่มีในตัวเลือก ให้รับค่าใหม่
            printf("Please select again!!\n");	
        }
    }
}


Top