การทำ Login Session

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การทำ Login Session

การทำ Login Session

by M009 » 08/05/2013 3:48 pm

สร้าง table ชื่อ user ขึ้นมา
id เป็น autonumber เก็บเป็น integer
username เป็น varchar
userpass เป็น varchar


หน้า Form login

Code: Select all

<form action="login.php" method="post"> 
<table align="center" width="400" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"> 
<tr><td>Username : <input type="text" name="uname"></td></tr> 
<tr><td>Password : <input type="password" name="upass"></td></tr> 
<tr><td><input type="submit" value="Login"></td></tr> 
</table> 
</form> 
เมื่อทำการ submit จะส่งค่า post uname กับ upass ไปหน้า login.php


หน้า login.php

Code: Select all

<?php 
 
$rslogin = mysql_query("select * from username where (user='$uname') and (userpass='$upass')"); 
$rowlogin=mysql_fetch_array($rslogin); 
$num_rows = mysql_num_rows($rslogin);  //เช็คว่าค่า user และ password ที่กรอกเข้ามามีอยู่หรือไม่ ถ้าเจอก็ login ได้ 
 
if(empty($num_rows)) { // ถ้าไม่เจอ record เลย
  echo "username หรือ password ไม่ถูกต้อง  <a href=login.php>แก้ไข</a>"; 
 
} else { 
  $_SESSION['sessusername'] = $rowlogin['user']; 
  @header("Location:member.php"); // redirect ไปหน้า member.php
  exit; 
} 
?> 
ถ้าใส่UsernameและPassword ถูกต้อง ก็จะไปที่หน้า member.php

หน้า checklogin.php
หน้านี้ใช้สำหรับ check ว่า login เข้ามาหรือไม่

Code: Select all

<?php 
session_start(); 
 
if($_SESSION['sessusername']=="") { 
  echo "<META HTTP-EQUIV=Refresh content=0;URL=login.php>"; 
 } 
?> 
ต้องการให้หน้าไหนเข้าได้เฉพาะสมาชิกให้ inculde หน้านี้เข้าไป

Code: Select all

<?php include_once("checklogin.php");?> 

Top