คำสั่งพื้นฐาน การเรียกใช้งาน jQuery กับ CSS (คำสั่ง.addClass())

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: คำสั่งพื้นฐาน การเรียกใช้งาน jQuery กับ CSS (คำสั่ง.addClass())

คำสั่งพื้นฐาน การเรียกใช้งาน jQuery กับ CSS (คำสั่ง.addClass())

by M008 » 05/06/2013 6:50 pm

.addClass() เป็นการใช้ addClass ในการเพิ่ม คุณสมบัติ ของ CSS หรือ Style Sheet ที่ได้สร้างขึ้น หรือ add class ลงใน element อื่น ๆ ที่กำหนด การใช้งาน addClass สามารถใช้งาน removeClass ได้เช่นเดียวกัน

Code: Select all

.addClass( className )
.addClass( function(index, currentClass) )
ตัวอย่างการใช้งาน

Code: Select all

<html>
<head>
<style>
  div { background: white; }
  .green { background: green; }
</style>
<script type="text/javascript" src="jquery-1.9.1.js"></script>
<script type="text/javascript">
		$(document).ready(function(){
			  $("div").addClass(function(index, currentClass) {
				var addedClass;
				if ( currentClass === "green" ) {
				  addedClass = "green";
				  $("p").text("There is one green div");
				}			  
				return addedClass;
			  });
		});
</script>
</head>
<body>
 <div>Hello</div>
 <div class="green">Mindphp.com</div>
</body>
</html>
ผลลัพธ์ที่ได้
1.jpg
1.jpg (10.83 KiB) Viewed 819 times
คำอธิบาย
จากตัวอย่างมีการใช้ $("div").addClass(function(index, currentClass) เพื่อตรวจสอบ class ปัจจุบัน และทำการเปรียบเทียบเงือนไขที่กำหนด

Top