การใช้ Google Sheets Creating and Basic Formatting

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การใช้ Google Sheets Creating and Basic Formatting

การใช้ Google Sheets Creating and Basic Formatting

by AePongsak » 29/11/2016 5:42 pm


การใช้ Google Sheets (กูเกิล ชีท)ตอนที่ 1 Creating and Basic Formatting การใช้งานกูเกิล ชีท เบื้องต้น


Google Sheets (กูเกิล ชีท)เป็นซอร์ฟแวร์ที่พัฒนาโดย Google(กูเกิล) โดยการทำงานของ Google Sheets (กูเกิล ชีท)จะคล้ายๆกับ โปรแกรม Microsoft Excel (ไมโครซอร์ฟ เอ็กเซล)สามารถจัดทำตาราง การคำนวณ การสร้างฟอร์มตารางต่างๆ Google Sheets (กูเกิล ชีท) จะทำงานโดยใช้ Internet Explore (อินเตอร์เน็ต) จึงสามารถทำงานได้หลายๆเครื่อง

ขั้นตอนการทำให้ได้ตามภาพตัวอย่าง
1Sheet.png
1Sheet.png (41.92 KiB) Viewed 251 times
ขั้นตอนที่ 1: เลือกที่ปุ่ม จุดสีเหลี่ยม มุมขาว-บน > Drive
1Sheet1.png
1Sheet1.png (59.03 KiB) Viewed 251 times
ขั้นตอนที่ 2: My Drive > Google Sheets
1Sheet2.png
1Sheet2.png (40.62 KiB) Viewed 251 times
ขั้นตอนที่ 3: เปลียนชื่อเอกสารตามต้องการ
1Sheet3.png
1Sheet3.png (27.33 KiB) Viewed 251 times
ขั้นตอนที่ 4: ป้อนข้อมูลที่ต้องการ
1Sheet4.png
1Sheet4.png (34.58 KiB) Viewed 251 times
ขั้นตอนที่ 5: คุมดำข้อความที่จะจัดกึ่งกลาง แล้วเลือก Center ตามภาพ
1Sheet5.png
1Sheet5.png (42.63 KiB) Viewed 251 times
ตัวอย่างการจัดกึ่งกลาง
1Sheet5ex.png
1Sheet5ex.png (2.8 KiB) Viewed 251 times
ขั้นตอนที่ 6: วิธีการรวมตารางเข้าด้วยกัน เลือกช่อง > Format > Merge cells > Merge all
1Sheet6.png
1Sheet6.png (48.57 KiB) Viewed 251 times
ตัวอย่างการรวมช่องเข้าด้วยกัน
1Sheet6ex.png
1Sheet6ex.png (3.28 KiB) Viewed 251 times
ขั้นตอนที่ 7: ขั้นตอนการเทสีพื้นหลัง และสีตัวอักษร

1.การทำให้ข้อความเป็นตัวหนา

2.ใส่สีข้อความ

3.กเทสีพื้นหลัง

4.ผลที่ได้
1Sheet7.png
1Sheet7.png (34.48 KiB) Viewed 251 times
ขั้นตอนที่ 8: ออกแบบตามที่ต้องการ
1Sheet8.png
1Sheet8.png (12.84 KiB) Viewed 251 times

การใช้งาน Google Sheets(กูเกิล ชีท) ในตอนที่ 1 ...


สามารถศึกษาบทอื่นได้ที่.... บทเรียน สอนใช้ Google Apps for Work
โดย : https://www.mindphp.com

Top