แทรก php ลงใน *.tpl

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: แทรก php ลงใน *.tpl

Re: แทรก php ลงใน *.tpl

by mindphp » 26/10/2008 10:29 pm

รูปแบบการเขียน ขึ้นอยู่กับ template engine ที่ท่านใช้ ครับ
ตามตัวอย่างไฟล์ที่ยกมา เช่น

Code: Select all

<div>{$message}</div>
<FORM method="POST" action="{$action}{$popup}">

Re: แทรก php ลงใน *.tpl

by isoc » 26/10/2008 10:11 pm

อยากเห็นตัวอย่างครับ

Re: แทรก php ลงใน *.tpl

by mindphp » 26/10/2008 9:35 pm

จุดประสงค์ ของ template file คือ แยก php ออก จาก html
ถ้าจะใส่ คำสั่ง php ต้องใส่ ที่ไฟล์ php ที่เรียกใช้ template นั้นๆ แล้วกำหนด ตำแหน่งที่ต้องการแสดงใน template file เพิ่มเอาเองครับ

แทรก php ลงใน *.tpl

by isoc » 26/10/2008 7:38 pm

คือผมจะโชว์หน้าเวบบอร์ดหน้า แรกแต่ ไฟล์หน้าแรกมันดันเป็นนามสกุล *.tpl

โค้ดเดิม ในไฟล์ www.authgw.login.form.tpl
<html>
<head>
<title>Redirect to Login Page </title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body background="images/bg.gif" bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">
<table id="Table_01" border="0" width="780" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
<tr>
<td colspan=3>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>

<td width="15%"><img src="images/img_05.gif" width="22" height="21" alt=""></td>

<td background="images/img_06.gif" width="82%"><img src="images/img_06.gif" width="25" height="21" alt=""></td>

<td width="3%"><img src="images/img_08.gif" width="20" height="21" alt=""></td>
</tr>
<tr valign="top">

<td background="images/img_13.gif" width="15%" height="485"><img src="images/img_10.gif" width="22" height="366" alt=""></td>

<td width="82%" bgcolor="white" height="485">
<META HTTP-EQUIV="Cache-Control" content="no-cache">
<META HTTP-EQUIV="Pragma" CONTENT="no-cache">

<div align="center">
<div>{$message}</div>
<FORM method="POST" action="{$action}{$popup}">
<p align="left"><img src="login-images/banner_logo.jpg" width="930" height="268"><br>
<br>
.<font color="#FFFFFF"> ........</font><font face="MS Sans Serif" color="#0000FF"><b><font color="#330000">Entertain
<font color="#FFFFFF">.</font>Servics</font></b></font><font face="MS Sans Serif" color="#FFFFFF">.</font><font color="#FFFFFF">.............................................</font><font face="MS Sans Serif">Username:
</font>
<INPUT type="text" name="txt_username" size="25" maxlength="50" tabindex="1">
<br>
<font color="#FFFFFF">.............<font face="MS Sans Serif">..</font></font><font face="MS Sans Serif" color="#CC9966">
</font><font face="MS Sans Serif"><font color="#CC9966"><a href="movics.html" target="_blank">Movics
piecture</a></font><font color="#FFFFFF">. .</font></font><font color="#FFFFFF">.....................................
.... ...</font><font face="MS Sans Serif">Password:</font>
<INPUT type="password" name="txt_password" size="25" maxlength="50" tabindex="2">
<br>
.<font color="#FFFFFF">.............. </font><font color="#CC9966" face="MS Sans Serif"><a href="music.html" target="_blank">Music</a>.</font><font color="#FFFFFF" face="MS Sans Serif">..</font><font color="#FFFFFF">.......................................................................................</font>
<INPUT type="submit" name="sm_login" value="Login" tabindex="3">
<input name="uri_host" value="{$uri_host}" type="hidden">
<input name="uri_path" value="{$uri_path}" type="hidden">
<br>
<font color="#FFFFFF">...............<font face="MS Sans Serif" color="#000000">
</font></font><font color="#CC9966" face="MS Sans Serif"><a href="software.html" target="_blank">Software</a></font><font color="#FFFFFF">....
....................................................................</font><br>
<font color="#FFFFFF">...............</font><font face="MS Sans Serif" color="#CC9966">
</font><font face="MS Sans Serif"><font color="#CC9966"><a href="games.html" target="_blank">Games</a></font>
</font><br>
.<font color="#FFFFFF">.................................................................................</font><a href="../webboard/webboard.php?Category=mos_wifi"><font face="MS Sans Serif">บอร์ดแจ้งปัญหาการใช้งาน
และแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ </font> </a> </p>
</FORM></div>
</td>
<td background="images/img_14.gif" width="3%" height="485"><img src="images/img_12.gif" width="20" height="369" alt=""></td>
</tr>
<tr>
<td width="15%"><img src="images/img_15.gif" width="22" height="17" alt=""></td>
<td background="images/img_16.gif" width="82%"><img src="images/img_16.gif" width="23" height="17" alt=""></td>
<td width="3%"><img src="images/img_18.gif" width="20" height="17" alt=""></td>
</tr>

</table>

</body>
</html>


คือมันไม่สามารถแทรก php ได้ครับ ต้องแทรกคำสั่งตามนี้อย่างไรครับ

<? include('../webboard/show10.php');

showTopboard('show10',10);
?>

ขอบพระคุณมากครับ

Top