ช่วยดูโค้ดให้หน่อยครับ If else

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ช่วยดูโค้ดให้หน่อยครับ If else

Re: ช่วยดูโค้ดให้หน่อยครับ If else

by mindphp » 26/11/2008 10:54 pm

if else ไม่ใช่ Loop นะครับ
และ เช็ค
if($name==" " || $email==" " || $username==" " || $password==" "){
มันหมายความว่า 1 space นะครับ ไม่ใช่ค่าว่างๆ ถ้าจะเช็คว่า เป็นค่าว่าหรือ เปล่า ต้อง เป็น empty($xxxxx)

ช่วยดูโค้ดให้หน่อยครับ If else

by petch_it » 26/11/2008 10:15 pm

ผมจะเขียน ลูป if เช็คข้อมูลสมาชิก
ถ้าผู้สมัครใช้ username ซ้ำก้อให้แจ้งเตือน และถ้ามีคนใช้ email เป็นสมาชิกก้อให้แจ้งเตือน
แต่ที่ผมเขียน มันเช็คแต่ username ได้ แต่ เช็คอีเมลล์ไม่ได้ แล้วก้อฟังก์ชั่น header() ด้วยครับมัน Error
ช่วยดูให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ
<?php
require("confic.inc.php");
$name=$_POST['name'];
$email=$_POST['email'];
$username=$_POST['username'];
$password=$_POST['password'];
$date="now()";
$status=0;
if($name==" " || $email==" " || $username==" " || $password==" "){
echo "<script>alert('Data not complete!!');history.back();</script>";
}else {
$sqlChkUser=" SELECT username FROM $tblname
WHERE username='$username' ";
$rsUser=mysql_query($sqlChkUser);
$numUser=mysql_num_rows($rsUser);
if($numUser!=0){
echo "<script>alert('ชื่อผู้ใช้ $username มีอยู่ในระบบแล้ว!!');history.back();</script>";
exit();
}
$sqlChkEmail=" SELECT email FROM $tblname
WHERE email='$email' ";
$rsEmail=mysql_query($sqlChkEmail);
$numEmail=mysql_num_rows($rsEmail);
if($numEmail!=0){
echo "<script>alert('Email $email มีอยู่ในระบบแล้ว!!');history.back();</script>";
exit();
}
$sqlInsert=" INSERT INTO user
VALUES ('','$name','$email','$username','$password',$date,$status) ";
if($result=mysql_query($sqlInsert)){
echo "<script>alert('คุณทำการสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว!!');</script>";
header('Location: member.html');
exit();
}else {
echo"<script>alert('ไม่สามารถสมัครสมาชิกได้!!');history.back();</script>";
}

}


?>
:-D :-D :-D

Top