ทำอย่างไรค่ะ ให้ code นี้มัน run แบบ realtime โดยไม่ต้องกดปุ่มอ่ะค่ะ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ทำอย่างไรค่ะ ให้ code นี้มัน run แบบ realtime โดยไม่ต้องกดปุ่มอ่ะค่ะ

Re: ทำอย่างไรค่ะ ให้ code นี้มัน run แบบ realtime โดยไม่ต้องกดปุ่มอ่ะค่ะ

by tsukasaz » 27/08/2018 5:09 pm

ลองแบบนี้ครับ

Code: Select all

<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>


<script>
//console.log(myArr);

jQuery(function($) {
 
//var myjson = '{"tType":"STOCK","aoStock":[{"FTPgpCode":"1000002","FTPgpName":"กลุ่มที่2","FCXdtNet":150.0,"FCXdtQty":2.0}]}';
//var myjson = '{"tType":"STOCK","aoStock":[{"FTPgpCode":"1000003","FTPgpName":"แว่นตา2","FCXdtNet":200.00,"FCXdtQty":1.0}]}';

var myjson = '{"tType":"STOCK","aoStock":[{"FTPgpCode":"1000003","FTPgpName":"แว่นตา2","FCXdtNet":200.00,"FCXdtQty":1.0},{"FTPgpCode":"1000002","FTPgpName":"กลุ่มที่2","FCXdtNet":150.0,"FCXdtQty":2.0}]}';

    // console.log(myjson)
    var myArr = $.parseJSON(myjson);
 
    for(var i = 0; i<myArr['aoStock'].length;i++){
    
      // console.log(myArr['aoStock'][i].FTPgpName+'\r\n');
      tPgpName = myArr['aoStock'][i].FTPgpName;
      tGpgCode = myArr['aoStock'][i].FTPgpCode;
      saleQty = myArr['aoStock'][i].FCXdtQty;
      saleAmout = myArr['aoStock'][i].FCXdtNet;
      

      nCountPgpRow = $('table tr td:contains("'+tPgpName+'")').length
   
      if(nCountPgpRow == 0){
        $('#otbSaleGroup').append($('<tr>')
                    .append($('<td>')
                     .text(tPgpName)
                     .attr('id','otdStkGpg'+tGpgCode)
                    )
                    .append($('<td>')
                     .text(saleQty)
                     .attr('id','otdStkQty'+tGpgCode) 
                    )
                    .append($('<td>')
                      .text(saleAmout) 
                      .attr('id','otdStkAmount'+tGpgCode) 
                    )
           );
      }else{
          //Update จำนวน
 
          nLastQty = parseInt($('#otdStkQty'+tGpgCode).text());
          nIncommingQty = parseInt(saleQty);
          nNewQty = nLastQty + nIncommingQty;
          $('#otdStkQty'+tGpgCode).text(nNewQty);

          //Update ราคา
 
          nLastAmt = parseFloat($('#otdStkAmount'+tGpgCode).text());
          nIncommingAmt = parseFloat(saleAmout);
          nNewAmt = nLastAmt + nIncommingAmt;
          $('#otdStkAmount'+tGpgCode).text(nNewAmt);
      }
    }
  });
</script><table class="table table-bordered" id="otbSaleGroup">
  <thead>
   <tr>
    <th>Group</th>
    <th>Qty</th>
    <th>Amount</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td id="otdStkGpg1000001">แว่นตา</td>
    <td id="otdStkQty1000001">1</td>
    <td id="otdStkAmount1000001">120</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>

ทำอย่างไรค่ะ ให้ code นี้มัน run แบบ realtime โดยไม่ต้องกดปุ่มอ่ะค่ะ

by supattra_su » 27/08/2018 3:48 pm

ทำอย่างไรค่ะ ให้ code นี้มัน run แบบ realtime โดยไม่ต้องกดปุ่มอ่ะค่ะ

Code: Select all

<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>


<script>
//console.log(myArr)
function SigmalRUpdateData(){
 
//var myjson = '{"tType":"STOCK","aoStock":[{"FTPgpCode":"1000002","FTPgpName":"กลุ่มที่2","FCXdtNet":150.0,"FCXdtQty":2.0}]}';
//var myjson = '{"tType":"STOCK","aoStock":[{"FTPgpCode":"1000003","FTPgpName":"แว่นตา2","FCXdtNet":200.00,"FCXdtQty":1.0}]}';

var myjson = '{"tType":"STOCK","aoStock":[{"FTPgpCode":"1000003","FTPgpName":"แว่นตา2","FCXdtNet":200.00,"FCXdtQty":1.0},{"FTPgpCode":"1000002","FTPgpName":"กลุ่มที่2","FCXdtNet":150.0,"FCXdtQty":2.0}]}';

    // console.log(myjson)
    var myArr = $.parseJSON(myjson);
 
    for(var i = 0; i<myArr['aoStock'].length;i++){
    
      // console.log(myArr['aoStock'][i].FTPgpName+'\r\n');
      tPgpName = myArr['aoStock'][i].FTPgpName;
      tGpgCode = myArr['aoStock'][i].FTPgpCode;
      saleQty = myArr['aoStock'][i].FCXdtQty;
      saleAmout = myArr['aoStock'][i].FCXdtNet;
      

      nCountPgpRow = $('table tr td:contains("'+tPgpName+'")').length
   
      if(nCountPgpRow == 0){
        $('#otbSaleGroup').append($('<tr>')
                    .append($('<td>')
                     .text(tPgpName)
                     .attr('id','otdStkGpg'+tGpgCode)
                    )
                    .append($('<td>')
                     .text(saleQty)
                     .attr('id','otdStkQty'+tGpgCode) 
                    )
                    .append($('<td>')
                      .text(saleAmout) 
                      .attr('id','otdStkAmount'+tGpgCode) 
                    )
           );
      }else{
          //Update จำนวน
 
          nLastQty = parseInt($('#otdStkQty'+tGpgCode).text());
          nIncommingQty = parseInt(saleQty);
          nNewQty = nLastQty + nIncommingQty;
          $('#otdStkQty'+tGpgCode).text(nNewQty);

          //Update ราคา
 
          nLastAmt = parseFloat($('#otdStkAmount'+tGpgCode).text());
          nIncommingAmt = parseFloat(saleAmout);
          nNewAmt = nLastAmt + nIncommingAmt;
          $('#otdStkAmount'+tGpgCode).text(nNewAmt);
      }
    }
  }
</script>

<button onclick="SigmalRUpdateData()">SignalR</button>


<table class="table table-bordered" id="otbSaleGroup">
  <thead>
   <tr>
    <th>Group</th>
    <th>Qty</th>
    <th>Amount</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td id="otdStkGpg1000001">แว่นตา</td>
    <td id="otdStkQty1000001">1</td>
    <td id="otdStkAmount1000001">120</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>

Top