พี่ครับช่วยหาตัวแปรที่ส่งมาฟอร์ม upload.html ให้ทีครับ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: พี่ครับช่วยหาตัวแปรที่ส่งมาฟอร์ม upload.html ให้ทีครับ

Re: พี่ครับช่วยหาตัวแปรที่ส่งมาฟอร์ม upload.html ให้ทีครับ

by mindphp » 17/09/2009 2:48 am

เท่าที่ดู มีสอง form นี่ครับ
ลอง

Code: Select all

print_r($_POST);
print_r($_FILES);
 
ดูครับทำงานกับ form ไหนก็จะได้ค่าแสดงออกมา (เป็น array)

พี่ครับช่วยหาตัวแปรที่ส่งมาฟอร์ม upload.html ให้ทีครับ

by somsak84 » 17/09/2009 12:32 am

คือผมอยากทราบว่าตัวแปรที่ส่งมา มันคือตัวไรครับ
ตัวนี้ upload.html

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
<title>Upload ไม่เปลี่ยนหน้า</title>

<script language="javascript">
function clickupload()
{
if ( document.getElementById('fileupload').value.length == 0 )
{
alert( 'ระบุ File ที่จะ Upload สิจ๊ะ' ) ;
return false ;
}
document.getElementById('upmsg').innerHTML = 'กำลัง Upload อยู่นะจ๊ะ รอซักครู่...' ;
document.getElementById('btnUpload').value = "ส่งไปแล้วไม่ต้องคลิกซ้ำ";
document.getElementById('btnUpload').disabled = true ;
return true ;
}
function uploadok(pathfile)
{
document.getElementById('fileupload').value ="";
document.getElementById('upmsg').innerHTML = 'Upload เสร็จแล้ว <br> file อยู่ที่<Br><a href="'+pathfile+'" target="_blank">'+pathfile+'</a><br>ระบุ File ใหม่ต่อไปได้เลย' ;
document.getElementById('btnUpload').value = "Upload เลยเด่ะ";
document.getElementById('btnUpload').disabled = false;
document.getElementById('frmUpload').reset() ;
document.getElementById('textfield').value = $tempfile ; //ตรงนี้ครับผมอยากให้ชื่อไฟล์ที่อัพโหลดมันแสดงที่ textfield นะครับช่วยที่
return true ;
}
</script>

</head>
<body>

<iframe id="uploadtarget" name="uploadtarget" src="" style="width:0px;height:0px;border:0"></iframe>
<form id="frmUpload" action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data"
onsubmit="return clickupload();" target="uploadtarget">
<p><span id="upmsg">ระบุ File ที่จะ Upload สิจ๊ะ</span><br>

<input id="fileupload" name="fileupload" type="file">
&nbsp;
<input id="btnUpload" type="submit" value="Upload เลยเด่ะ">
</p>
<p>&nbsp;</p>
</form>
<form name="form1" method="post" action="">
<input name="textfield" type="text" size="100">
</form>
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>

ตัวนี่เป็น
upload.php


<?
sleep(5);
$file = $_FILES['fileupload']['name'];
$typefile = $_FILES['fileupload']['type'];
$sizefile = $_FILES['fileupload']['size'];

$tempfile = date("Y-m-d")."-".$file;

copy($_FILES['fileupload']['tmp_name'],$tempfile);
echo "OK ";

?>
<script language="JavaScript">
<!--
window.parent.uploadok('<?=$tempfile?>');
//-->
</script>

ต้องการให้เป็นเหมือนรูปนะครับ

พออัพโหลดแล้วอยากให้ชื่อไฟล์ที่อัพโหลดมันมาแสดงที่ textfiled เลยครับช่วยหน่อยนะครับ
Attachments
upload.JPG
upload.JPG (17.7 KiB) Viewed 587 times

Top