อยากทราบวิธีการ ที่ตรวจสอบชนิดไฟล์ เพื่อ อัพโหลด บน phpbb

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: อยากทราบวิธีการ ที่ตรวจสอบชนิดไฟล์ เพื่อ อัพโหลด บน phpbb

Re: อยากทราบวิธีการ ที่ตรวจสอบชนิดไฟล์ เพื่อ อัพโหลด บน phpbb

by thatsawan » 12/01/2019 10:37 pm

Code: Select all

<form action="/action_page.php">
  <input type="file" name="pic" accept="image/*">
  <input type="submit">
</form>
ที่มา
https://www.w3schools.com/tags/tryit.as ... put_accept

หรือ

Code: Select all

<input type="file" name="filename" accept="image/gif, image/jpeg, image/png"> 

อยากทราบวิธีการ ที่ตรวจสอบชนิดไฟล์ เพื่อ อัพโหลด บน phpbb

by Ittichai_chupol » 12/01/2019 10:26 am

-- ผมได้พัฒนา Extension ทีี่่ใช้สำหรับที่ใช้สำหรับ อัพโหลดรูปภาพ อย่างเดียว
-- แต่ปัญหา คือ เมื่อทำการเลือกไฟล์ที่จะทำการอัพโหลด กับ เพื่อว่าไม่สามารถมองเห็นได้เพียงแค่ไฟล์รูปภาพ แต่กับมองเห็นไฟล์ทุกชนิด
-- จึงอยากทราบจะมีวิธีการ สำหรับ เขียนโคด อย่างไร เพื่อที่จะให้โปรแกรมมองเห็นเฉพาะไฟล์ที่เป็นชนิดรูปภาพเพียงอย่างเดียว เพราะถ้ามีการอัพไฟล์ชนิดอื่ที่ไม่ใช้รูปภาพจะทำให้ การทำงานเกิดปัญหา

Top