อยากทราบวิธีการ ดึงค่า topic_id ที่พึงเพิ่มเข้ามาล่าสุด ใน phpbb

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: อยากทราบวิธีการ ดึงค่า topic_id ที่พึงเพิ่มเข้ามาล่าสุด ใน phpbb

Re: อยากทราบวิธีการ ดึงค่า topic_id ที่พึงเพิ่มเข้ามาล่าสุด ใน phpbb

by mindphp » 02/02/2019 3:35 pm

ดัก event ตอน after post
core.posting_modify_submit_post_after
ไฟล์ posting.php
จะมีข้อมูลเหล่านี้ให้ใช้
data, forum_id, mode, poll, post_author_name, post_data, post_id, redirect_url, topic_id, update_message, update_subject

Code: Select all

$post_id = $event['data']['post_id']; 

อยากทราบวิธีการ ดึงค่า topic_id ที่พึงเพิ่มเข้ามาล่าสุด ใน phpbb

by Ittichai_chupol » 02/02/2019 2:22 pm

ผมต้องการทราบว่า ถ้าต้องการจะดึง topic_Id ที่พึงเพิ่มมาล่าสุด ในตอนตั้ง หัวข้อขึ้นมาใหม่ เพื่อเอาไว้ใส่สำหรับการเพิ้มลงใน ตาราง ในฐานข้อมูล
จะต้องเขียนโคดเพื่อ ดึงค่าอย่างไง

Top