อยากทราบว่า ถ้าหากต้องการให้มีการแจ้งเตือนทุกครั่ง ที่มีการตอบกลับโพส ใน phpbb

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: อยากทราบว่า ถ้าหากต้องการให้มีการแจ้งเตือนทุกครั่ง ที่มีการตอบกลับโพส ใน phpbb

Re: อยากทราบว่า ถ้าหากต้องการให้มีการแจ้งเตือนทุกครั่ง ที่มีการตอบกลับโพส ใน phpbb

by Ittichai_chupol » 25/02/2019 11:43 am

Code: Select all


       public function find_users_for_notification($data, $options = array()) {
       // $this->notifications_table $this->notification_types_table
    // print_r($data);
    $update_notifications = array();
    $sql = 'SELECT n.*
        FROM ' . NOTIFICATIONS_TABLE . ' n, ' . NOTIFICATION_TYPES_TABLE . ' nt
        WHERE n.notification_type_id = ' . (int) $this->notification_type_id . '
        AND n.item_parent_id = ' . (int) self::get_item_parent_id($data) . '
        AND n.notification_read = 0
        AND nt.notification_type_id = n.notification_type_id
        AND nt.notification_type_enabled = 1';
    //echo $sql;
    $result = $this->db->sql_query($sql);

    $nofify_user = $this->db->sql_fetchrow($result);
    if ($nofify_user) {
      // print_r($nofify_user); exit;
      foreach ($nofify_user as $row) {

        // Do not create a new notification
        //unset($notify_users[$row['user_id']]);

        $notification = $this->notification_manager->get_item_type_class($this->get_type(), $nofify_user);
        $update_responders = $notification->add_responders($data);

        if (!empty($update_responders)) {
          $sql = 'UPDATE ' . $this->notifications_table . '
              SET ' . $this->db->sql_build_array('UPDATE', $update_responders) . '
              WHERE notification_id = ' . $nofify_user['notification_id'];


          $this->db->sql_query($sql);
        }
      }
    } else {
      $users = array();
      $users[$data['user_id']] = array('');
      $this->user_loader->load_users(array_keys($users));
      return $this->check_user_notification_options(array_keys($users), $options);
    }
  }
ส่วนการทำงาน นี้เป็นส่วนสุดท้ายที่ บางครั่ง หลังจากมาถึง ส่วนนี้ก็ไม่มีการส่งค่าไปต่อที่อื่น ทำให้ไม่สามรถที่จะบันทึก ผล ไปยังตาราง notification ได้

Re: อยากทราบว่า ถ้าหากต้องการให้มีการแจ้งเตือนทุกครั่ง ที่มีการตอบกลับโพส ใน phpbb

by Ittichai_chupol » 23/02/2019 3:35 pm

คือ ผมลอง ปรับแต่งการแจ้งเตือน เพื่อมาใช้กับ กับ ความคิดเห็นย่อย ให้พอมีการตอบกลับแบบความคิดเห็นย่อยมีการแจ้งเตือนขึ้นมา ครับ

Re: อยากทราบว่า ถ้าหากต้องการให้มีการแจ้งเตือนทุกครั่ง ที่มีการตอบกลับโพส ใน phpbb

by thatsawan » 23/02/2019 2:40 pm

ปกติ phpbb ไม่มี ตอบความคิดเห็นยอ่ย
เพราะผลได้ทดลองทำแล้ว ปรากฏว่า มีการแสดงแจ้งเตือนเพียงแค่บางครั่ง ครับ
ทดสอบอะไรค่ะ

จะให้ช่วยอะไร

อยากทราบว่า ถ้าหากต้องการให้มีการแจ้งเตือนทุกครั่ง ที่มีการตอบกลับโพส ใน phpbb

by Ittichai_chupol » 23/02/2019 2:22 pm

ผมอยากทราบว่า ถ้าต้องการที่จะให้ เว็บบอร์ด มีการแจ้งเตือน ทุกๆครั่งที่มีการตอบกลับความคิดเห็นย่อย จะต้องทำอย่างไรครับ
เพราะผลได้ทดลองทำแล้ว ปรากฏว่า มีการแสดงแจ้งเตือนเพียงแค่บางครั่ง ครับ

Top