อยากทราบวิธีการ แสดงจำนวนของความคิดเห็นย่อย โดยแบ่งออกเป็นของแต่ละโพส

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: อยากทราบวิธีการ แสดงจำนวนของความคิดเห็นย่อย โดยแบ่งออกเป็นของแต่ละโพส

Re: อยากทราบวิธีการ แสดงจำนวนของความคิดเห็นย่อย โดยแบ่งออกเป็นของแต่ละโพส

by Ittichai_chupol » 02/03/2019 2:15 pm

เพิ่มโคดส่ววนี้ เพื่อใช่สำหรับการจัดการจำนวนการแสดงผล ของ จำนวนการตอบกลับโพสย่อย

Code: Select all

  $('.show-sub-somment').click(function () {
    var post_id = $(this).attr('data-post-id');
    var url = $(this).attr('data-url');
    var start = $(this).attr('data-start');
    var arr = url.split('/');
    arr[arr.length - 1] = start;
    var sum = $(this).attr('data-sum');
    var sub = new XMLHttpRequest();
    var t = this;
    console.log(arr.join('/'));
    var res = sum - 5;
    $(this).attr('data-sum', res);
    $(this).attr('data-start', Number(start) + 1);
    $.get(arr.join('/'), function (result) {
      console.log(sum);
      $("#txtHint" + post_id).append(result);
      $(t).html('แสดงความคิดเห็นย่อย(' + res + ')');
      if (sum < 5) {
        $(t).closest('.show-sub-comment-btn').hide();
      }
    });

  });

อยากทราบวิธีการ แสดงจำนวนของความคิดเห็นย่อย โดยแบ่งออกเป็นของแต่ละโพส

by Ittichai_chupol » 01/03/2019 3:09 pm

ผมอยากทราบว่า ถ้าหากต้องการแยกจำนวนของความคิดเห็นย่อยของแต่ละโพสในเว็บบอร์ด phpbb
เพราะผมลองแบ่งการเรียกข้อมูลแต่ละดพสได้ แต่ไม่สามารถแบ่งจำนวนคงเหลือของแต่ละโพสได้ หากอยากจะทราบว่าโพสย่อยของแต่ละโพสมีจำนวนคงเหลือ เท่าไร ครับจะต้องทำอย่างไงครับ

Top