ขอวิธีการต่อสตริง ใน Script PHP ครับ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ขอวิธีการต่อสตริง ใน Script PHP ครับ

Re: ขอวิธีการต่อสตริง ใน Script PHP ครับ

by Patipat » 19/06/2019 1:27 pm

แค่ต้องการแสดงผลครับ

Re: ขอวิธีการต่อสตริง ใน Script PHP ครับ

by mindphp » 19/06/2019 12:54 pm

data เอาไปใช้งานต่อ หรือ เปล่า หรือ แค่ต้องการแสดง ผล
*** ตัวอย่างที่ยกมาเป็น javascript

ขอวิธีการต่อสตริง ใน Script PHP ครับ

by Patipat » 19/06/2019 12:19 pm

ผมแสดงค่าอัตราดอกเบี้ยได้ใน data: [<?php echo $vat?>] แล้วมันเป็นค่าเงิน สมมุติ $vat แสดงมีค่าเท่ากับ 10000 แต่อยากให้มันแสดง
10000 บาท อยากได้ต่อสตริงคำว่า บาท ครับ

Code: Select all

<script> 

series: [{
    name: 'อัตราดอกเบี้ย',
    data: [<?php echo $vat?>] ,
  }, {
    name: 'เงินต้น',
    data: [<?php echo $price?>]
  }]

</script>

Top