อยากทราบวิธีการปัญหาUndefined offset: 101 Undefined offset: 102 ใน phpbb

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: อยากทราบวิธีการปัญหาUndefined offset: 101 Undefined offset: 102 ใน phpbb

Re: อยากทราบวิธีการปัญหาUndefined offset: 101 Undefined offset: 102 ใน phpbb

by baby04448 » 27/08/2019 4:38 pm

Image

The strongest betting website right now.

Re: อยากทราบวิธีการปัญหาUndefined offset: 101 Undefined offset: 102 ใน phpbb

by Ittichai_chupol » 09/08/2019 1:56 pm

ทำได้แล้วครับ ขอบคุณครับ

Re: อยากทราบวิธีการปัญหาUndefined offset: 101 Undefined offset: 102 ใน phpbb

by tsukasaz » 09/08/2019 1:53 pm

ลอง check ก่อนครับ

Code: Select all

      
      if(isset($event['post_row']['POST_ID']) && isset($anonymous_data[$post_row['POST_ID']]['post_id'])) {
            if ($event['post_row']['POST_ID'] == $anonymous_data[$post_row['POST_ID']]['post_id']) {

                if ($moderator_permissions_forum == 1) {
                    $poster_name = $anonymous_data[$post_row['POST_ID']]['anonymous_code'] . '(' . $event['post_row']['POST_AUTHOR_FULL'] . ')';
                } else {
                    $poster_name = $anonymous_data[$post_row['POST_ID']]['anonymous_code'];
                }
                $post_row['POST_AUTHOR_FULL'] = ($poster_name) ? $poster_name : $event['post_row']['POST_AUTHOR_FULL'];
   
            } 
            }
 

อยากทราบวิธีการปัญหาUndefined offset: 101 Undefined offset: 102 ใน phpbb

by Ittichai_chupol » 09/08/2019 11:59 am

- ผมต้องการที่จะเทียบค่า Array 2 ชุด โดยชุดที่ 1 จะเก็บค่าของโพสต์ จากตารางที่ 1 ชุดที่ 2 จะเก็บค่าของโพสต์ จากตารางที่ 2 แล้วสร้างเงือนไข หา ข้อมูลที่มี post_id เดียวกัน เพื่อดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ post_id เดียวกันทั้ง 2 ตาราง มาใช้งาน

- แต่ปัญหาที่พบก็คือ ในชุดข้อมูลที่ 1 นั้นมีมากว่า ชุดข้อมูลที่ 2 และชุดข้อมูลที่ 1 ที่ไม่ซ่ำกับ ชุดข้อมูลที่ 2 ด้วย นั้นจะเกิดปัญหาจากการ Debug ดังนี้

Code: Select all

[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/mindphp/m_anonymous/event/listener.php on line 282: Undefined offset: 101
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/mindphp/m_anonymous/event/listener.php on line 282: Undefined offset: 102 

โดยโคดที่เป็นเป็นหาก็คือ

Code: Select all

   
   
      if ($event['post_row']['POST_ID'] == $anonymous_data[$post_row['POST_ID']]['post_id']) {

        if ($moderator_permissions_forum == 1) {
          $poster_name = $anonymous_data[$post_row['POST_ID']]['anonymous_code'] . '(' . $event['post_row']['POST_AUTHOR_FULL'] . ')';
        } else {
          $poster_name = $anonymous_data[$post_row['POST_ID']]['anonymous_code'];
        }
        $post_row['POST_AUTHOR_FULL'] = ($poster_name) ? $poster_name : $event['post_row']['POST_AUTHOR_FULL'];
  
      } 
      
จึงอยากทราบว่าควรจะปรับแก้ไขอย่างไรครับ

Top