อยากทราบว่าถ้าหากต้องการที่จะปรับเปลี่ยนค่าชื่อในการแจ้งเตือนของการ Quote ใน phpbb จะต้องทำอย่างไรครับ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: อยากทราบว่าถ้าหากต้องการที่จะปรับเปลี่ยนค่าชื่อในการแจ้งเตือนของการ Quote ใน phpbb จะต้องทำอย่างไรครับ

Re: อยากทราบว่าถ้าหากต้องการที่จะปรับเปลี่ยนค่าชื่อในการแจ้งเตือนของการ Quote ใน phpbb จะต้องทำอย่างไรครับ

by thatsawan » 29/10/2019 10:28 am

ค้นหาจากคำสั่ง update NOTIFICATIONS_TABLE ก็จะเจอ

Re: อยากทราบว่าถ้าหากต้องการที่จะปรับเปลี่ยนค่าชื่อในการแจ้งเตือนของการ Quote ใน phpbb จะต้องทำอย่างไรครับ

by Ittichai_chupol » 29/10/2019 10:27 am

เช็คว่า ก่อนแก้ไข ข้อมูลเป็นอะไรในตาราง

-- ตอนแรกยังเป็นแบบของเดิม

ระหว่างแก้ไขเสร็จ ข้อมูลได้ทำงานผ่านจึดนี้จริงหรือมั้ย ตารางเปลี่ยนค่าตามหรือป่าว (ตอนเช็คหยุดการทำงานไว้ตรงนี้)

-- ในตารางกับในส่วนของการแจ้งเตือนมีการปรับผลลัพธ์ ตามการอัพเดท

หลัง หากมีการเปลี่ยนค่ากลับ ต้องหาจุดที่มีการอัพเดทค่าลงไป

--- ยังไม่ทราบว่า มันไปทำงานต้องไหนต่อครับ กำลังลองหาอยู่ครับ

Re: อยากทราบว่าถ้าหากต้องการที่จะปรับเปลี่ยนค่าชื่อในการแจ้งเตือนของการ Quote ใน phpbb จะต้องทำอย่างไรครับ

by thatsawan » 29/10/2019 10:21 am

เช็คว่า ก่อนแก้ไข ข้อมูลเป็นอะไรในตาราง
ระหว่างแก้ไขเสร็จ ข้อมูลได้ทำงานผ่านจึดนี้จริงหรือมั้ย ตารางเปลี่ยนค่าตามหรือป่าว (ตอนเช็คหยุดการทำงานไว้ตรงนี้)
เเละหลัง หากมีการเปลี่ยนค่ากลับ ต้องหาจุดที่มีการอัพเดทค่าลงไป

อยากทราบว่าถ้าหากต้องการที่จะปรับเปลี่ยนค่าชื่อในการแจ้งเตือนของการ Quote ใน phpbb จะต้องทำอย่างไรครับ

by Ittichai_chupol » 29/10/2019 10:10 am

ผมต้องการที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไข ค่าชื่อของผู้ที่ Quote โพสต์ที่ปรากฏในส่วนของการแจ้งเตือนของการ Quote ใน phpbb จะต้องทำอย่างไรบางครับ

- คือผมได้ทดสอบเข้ามาเพิ่มการทำงานโดยการปรับเพิ่มการทำงานใน function update_notifications ของไฟล์ Quote.php ดังนี้


Code: Select all

            
            
     public function update_notifications($post) {
     
          global $request, $db, $config,$user;

        $old_notifications = $this->notification_manager->get_notified_users($this->get_type(), array(
            'item_id' => static::get_item_id($post),
        ));

        if ($request->variable('mod_anonymous', 0, true) != 0) {
            $kai = unserialize($old_notifications['2']['notification_data']);
            $kai['poster_id'] = '49';
            $kai['post_username'] = $anonymous_code = 'A' . str_pad($user->data['user_id'], $config['m_anonymous_post_name'] - 1, "0", STR_PAD_BOTH);

            $sql_arr = array(
                'notification_type_id' => 3,
                'item_id' => 619,
                'item_parent_id' => 63,
                'user_id' => 2,
                'notification_read' => 0,
                'notification_time' => 1572258208,
                'notification_data' => serialize($kai),
            );

            $sql = 'UPDATE ' . NOTIFICATIONS_TABLE . ' SET ' . $db->sql_build_array('UPDATE', $sql_arr) . 'WHERE notification_id = ' . $old_notifications['2']['notification_id'];
            echo $sql;
            $db->sql_query($sql);
        }
ซึ่งจะเป็นการที่จะ UPDATE ข้อมูลลงในฐานข้อมูลเพื่อปรับแก้ไขการแจ้งเตือนในการ Qoute ในส่วนนี้แล้วเข้าไปดูในฐานข้อมูลก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงตาม แต่หลังจากส่ววนี้ ก็ยังติดปัญหาที่ว่า ข้อมูลนั้นได้กลับมาเป็นข้อมูลเดิมก่อนที่จะมีการ UPDATE ลงไป

- จึงอยากทราบว่าควรจะต้องเข้าไปปรับแก้ไขที่ส่วนใด หรือ ปรับอย่างไรต่อครับ
เมื่อปรัญแก้ไข้ไปแล้ว ข้อมูลกลับเปลี่ยนแปลงมาเป็นข้อมูลเดิน

Top