อยากทราบวิธี ทำให้ แพนทที่สร้างขึ้นมาสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: อยากทราบวิธี ทำให้ แพนทที่สร้างขึ้นมาสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ

Re: อยากทราบวิธี ทำให้ แพนทที่สร้างขึ้นมาสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ

by Sirayu » 03/06/2020 9:59 am

เข้ามาเก็บข้อมูลครับผม :)

Re: อยากทราบวิธี ทำให้ แพนทที่สร้างขึ้นมาสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ

by Ittichai_chupol » 15/05/2020 11:56 am

ผมได้ลองให้ มีการลบ ข้อมูลจาก ฐานข้อมูลเพื่อดูว่า มีการทำงานจริงๆหรือเปล่า ครับ
และลองดูผลการรันล่าสุด ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยครับ

Code: Select all


class member_packages_notifications extends \phpbb\cron\task\base {
  protected $user;
  protected $config;
  protected $config_text;
  protected $db;
  protected $log;
  protected $phpbb_root_path;
  protected $php_ext;
  public function __construct(\phpbb\user $user, \phpbb\config\config $config, \phpbb\config\db_text $config_text, \phpbb\db\driver\driver_interface $db, \phpbb\log\log $log, $phpbb_root_path, $php_ext) {
    $this->user = $user;
    $this->config = $config;
    $this->config_text = $config_text;
    $this->db = $db;
    $this->log = $log;
    $this->phpbb_root_path = $phpbb_root_path;
    $this->php_ext = $php_ext;
  }

  public function run() {


    $sql_m = "SELECT MAX(user_id)as id FROM " . USERS_TABLE;
    $result_m = $this->db->sql_query($sql_m);
    $data_m = $this->db->sql_fetchrow($result_m);

    $sql_d = "DELETE FROM `phpbb_users` WHERE `user_id` = " . $data_m['id'];
    $result_d = $this->db->sql_query($sql_d);

    $this->config->set('time_package_pm_last_gc', time());
  }

  public function should_run() {
    return $this->config['time_package_pm_last_gc'] < time() - $this->config['time_package_pm_gc'];
  }

}

จึงอยากทราบว่าควรต้องทำอย่างไรต่อครับ

Re: อยากทราบวิธี ทำให้ แพนทที่สร้างขึ้นมาสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ

by Ittichai_chupol » 15/05/2020 10:08 am

mindphp wrote: 15/05/2020 12:04 am ลอง capture หน้าจอการตั้งค่ามาดูหน่อย
screenshot-127.0.0.1-2020.05.15-10_02_00.png
screenshot-127.0.0.1-2020.05.15-10_02_00.png (23.92 KiB) Viewed 307 times

Code: Select all

    
    array('config.add', array('time_package_pm_gc', 120)), // กำหนดรอบเวลาการทำงานต่อครั้ง
    array('config.add', array('time_package_pm_last_gc', '0', 1)), //เก็บค่าที่มีการรันครั้งล่าสุด
    

Re: อยากทราบวิธี ทำให้ แพนทที่สร้างขึ้นมาสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ

by mindphp » 15/05/2020 12:04 am

ลอง capture หน้าจอการตั้งค่ามาดูหน่อย
และ ลอง แก้ core ส่วนของ cron ทำให้ log การทำงานว่า core ทำงานหรือยัง เพื่อเช็คว่าตั้งถูกและ มันทำงานแล้ว

Re: อยากทราบวิธี ทำให้ แพนทที่สร้างขึ้นมาสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ

by Ittichai_chupol » 14/05/2020 11:35 pm

mindphp wrote: 15/04/2020 5:11 am กำหนดเวลาที่รัน ในเวลาถัดไปไว้อย่างไร
ตั้งค่าใหบอร์ด รัน cron ไว้หรือยัง
ลองเช็คโหลดของเครื่องด้วย
กำหนดเวลาที่รัน ในเวลาถัดไปไว้อย่างไร - ตั้งเวลาให้ cron ที่สร้าง รันทุกๆ 2 นาที
ตั้งค่าใหบอร์ด รัน cron ไว้หรือยัง เปิดการใช้งานแล้วครับ

Re: อยากทราบวิธี ทำให้ แพนทที่สร้างขึ้นมาสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ

by mindphp » 15/04/2020 5:11 am

กำหนดเวลาที่รัน ในเวลาถัดไปไว้อย่างไร
ตั้งค่าใหบอร์ด รัน cron ไว้หรือยัง
ลองเช็คโหลดของเครื่องด้วย

อยากทราบวิธี ทำให้ แพนทที่สร้างขึ้นมาสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ

by Ittichai_chupol » 10/04/2020 10:22 pm

ผมต้องการสร้าง cron job ใน phpbb เพื่อที่จะทำการลบของ สมาชิก ที่มีเงือนไขตามที่กำหนดไว โดยอัตโนมัติ

-- แต่ปัญหาของผม ก็คือ ในตอนนี้ cron job ที่ผมสร้างนั้นกลับไม่สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ โดยผมต้องใช้ Extension ตัวนี้
boardtools.tar.gz
(379.39 KiB) Downloaded 34 times
มาช่วยในการตรวจสอบและทำการด้วยตัวเองผมเอง

-- จึงอย่างทราบว่าถ้าหากต้องการที่จะให้ cron job ของผมสามารถทำงานได้เองโดยอัตโนมัติจะต้องทำอย่างไรครับ

ตัวอย่าง cron job ที่ผมสร้างขึ้นมา
forumhulp.tar.gz
(5.3 KiB) Downloaded 29 times

Top