ต้องการจะสร้างไฟล์ HTML เเต่นำค่า php ไป HTML โดย Twig เขียนใน phpbb จะทำยังไงคะ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ต้องการจะสร้างไฟล์ HTML เเต่นำค่า php ไป HTML โดย Twig เขียนใน phpbb จะทำยังไงคะ

Re: ต้องการจะสร้างไฟล์ HTML เเต่นำค่า php ไป HTML โดย Twig เขียนใน phpbb จะทำยังไงคะ

by thatsawan » 24/06/2020 6:11 pm

ถ้าจาก ตัวอย่าง

Code: Select all

$template = new \phpbb\template\twig\twig(
				$phpbb_container->get('path_helper'),
				$phpbb_container->get('config'),
				new \phpbb\template\context(),
				new \phpbb\template\twig\environment(
					$phpbb_container->get('config'),
					$phpbb_container->get('filesystem'),
					$phpbb_container->get('path_helper'),
					$phpbb_container->getParameter('core.cache_dir'),
					$phpbb_container->get('ext.manager'),
					new \phpbb\template\twig\loader(
						$phpbb_filesystem
					)
				),
				$phpbb_container->getParameter('core.cache_dir'),
				$phpbb_container->get('user'),
				$phpbb_container->get('template.twig.extensions.collection'),
				$phpbb_extension_manager
			);

			$template->set_style();
			$template->set_filenames(array('bbcode.html' => 'bbcode.html'));
			$this->template_filename = $template->get_source_file_for_handle('bbcode.html');

เปลี่ยน เป็นไฟล์ HTML ของเรา ต้่องสร้างไว้ใน Template ก่อน

Code: Select all

$template->set_filenames(array('receipt.html' => 'receipt.html'));
			$this->template_filename = $template->get_source_file_for_handle('receipt.html');
จากนั้นจะได้
$this->template_filename
URL สำหรับ HTML ที่ต้องการ
file:///D:/xampp/htdocs/phpbb/styles/thaivi/template/receipt.html


แต่ยังส่งค่าไปไม่ได้

Re: ต้องการจะสร้างไฟล์ HTML เเต่นำค่า php ไป HTML โดย Twig เขียนใน phpbb จะทำยังไงคะ

by thatsawan » 24/06/2020 6:03 pm

Code: Select all

protected function setup_template()
	{
		global $phpbb_container, $phpbb_dispatcher;

		if ($this->template instanceof \phpbb\template\template)
		{
			return;
		}

		$template_environment = new \phpbb\template\twig\environment(
			$phpbb_container->get('config'),
			$phpbb_container->get('filesystem'),
			$phpbb_container->get('path_helper'),
			$phpbb_container->getParameter('core.template.cache_path'),
			$phpbb_container->get('ext.manager'),
			new \phpbb\template\twig\loader(
				$phpbb_container->get('filesystem')
			),
			$phpbb_dispatcher,
			array()
		);
		$template_environment->setLexer($phpbb_container->get('template.twig.lexer'));

		$this->template = new \phpbb\template\twig\twig(
			$phpbb_container->get('path_helper'),
			$phpbb_container->get('config'),
			new \phpbb\template\context(),
			$template_environment,
			$phpbb_container->getParameter('core.template.cache_path'),
			$phpbb_container->get('user'),
			$phpbb_container->get('template.twig.extensions.collection'),
			$phpbb_container->get('ext.manager')
		);
	}

	/**
	* Set template paths to load
	*/
	protected function set_template_paths($path_name, $paths)
	{
		$this->setup_template();

		$this->template->set_custom_style($path_name, $paths);
	}

Code: Select all

$this->set_template_paths($ext_template_paths, $template_paths);

		$this->template->set_filenames(array(
			'body'		=> $template_file . '.txt',
		));
ถ้าดูจากตัวอย่างของ เมล จะประมาณนี้

ต้องการจะสร้างไฟล์ HTML เเต่นำค่า php ไป HTML โดย Twig เขียนใน phpbb จะทำยังไงคะ

by thatsawan » 24/06/2020 5:45 pm

ต้องการจะสร้างไฟล์ HTML เเต่นำค่า php ไป HTML โดย Twig เขียนใน phpbb จะทำยังไงคะ

ตอนนี้ลองทำเเล้ว เป็นหน้าที่ส่งตัวแปล มาทาง url เสร็จเเล้ว จะใช้วิธีเรียกเหมือน Template เเต่ติดปัญหา คือบุคคลภายนอกจะเข้ามาใน url นี้ไม่ได้

Top