คือผมจะแสดงรูปใน pdf ครับ ค่ารูปเป็นตัวแปรมา ช่วยดูหน่อยครับ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: คือผมจะแสดงรูปใน pdf ครับ ค่ารูปเป็นตัวแปรมา ช่วยดูหน่อยครับ

คือผมจะแสดงรูปใน pdf ครับ ค่ารูปเป็นตัวแปรมา ช่วยดูหน่อยครับ

by taungas » 02/02/2012 3:45 pm

function TableDetail($objResult)
{
global $bk;


$this->SetFont('Tahoma', 'B', 9);//Set the Font type to Tahoma,Bold with size 12 Pt
$this->SetTextColor(0);//Set the Text Color
$this->SetFillColor($objResult['COLOR'][0], $objResult['COLOR'][1], $objResult['COLOR'][2]);//Fill the text with RGB Color
$this->SetLineWidth(0.2);//Set the Line Width to 1pt

$this->Cell(20, 6, iconv( 'UTF-8','cp874' ,$objResult['date']), 'LTRB', 0, 'C', true);
$this->Cell(20, 6, iconv( 'UTF-8','cp874' ,$objResult['Check_type']), 'LTRB', 0, 'C', true);
$this->Cell(30, 6, iconv( 'UTF-8','cp874' ,$objResult['Company']),'LTRB', 0, 'C', true);
$this->Cell(20, 6, iconv( 'UTF-8','cp874' ,$objResult['Name_bank']), 'LTRB', 0, 'C', true);
$this->Cell(30, 6, iconv( 'UTF-8','cp874' ,$objResult['Branch']), 'LTRB', 0, 'C', true);
แถวล่างที่ผมจะแทรก
$this->Cell(30,6,$this->Image('img\\'.$bk,$this->GetX()+1,$this->GetY()+1,4,4) .iconv( 'UTF-8','cp874' ,$objResult['Branch']),'LTRB', 0, 'C');

$this->Cell(30, 6, iconv( 'UTF-8','cp874' ,$objResult['No_check']), 'LTRB', 0, 'C', true);
$this->Cell(30, 6, iconv( 'UTF-8','cp874' ,$objResult['Pay']), 'LTRB', 0, 'C', true);
$this->Cell(25, 6, iconv( 'UTF-8','cp874' ,$objResult['Due_date']), 'LTRB', 0, 'C', true);
$this->Cell(25, 6, iconv( 'UTF-8','cp874' ,$objResult['Send_check']),'LTRB', 0, 'C', true);
$this->Cell(30, 6, iconv( 'UTF-8','cp874' ,$objResult['note']), 'LTRB', 1, 'C', true);

}

Top