อัพเดทข้อมูลหลายrecord

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: อัพเดทข้อมูลหลายrecord

Re: อัพเดทข้อมูลหลายrecord

by mindphp » 01/10/2009 7:25 pm

ลงโค้ด กรุณาครอบโค้ดหน่อยครับ

Re: อัพเดทข้อมูลหลายrecord

by มดคอมฯ » 01/10/2009 4:04 pm

echo ค่าที่ update มันได้ออกมาแบบนี้
UPDATE `pic_service` SET `day_sent`='20',`month_sent`='02',`year_sent`='2009' WHERE (`ser_id`='Array')
จะทำอย่างไรคะ ช่วยหน่อยค่ะ

Re: อัพเดทข้อมูลหลายrecord

by มดคอมฯ » 01/10/2009 2:16 pm

ส่วนหน้า from เขียนไว้แบบนี้ค่ะ ช่วยหน่อยนะคะ ยังเขียนไม่ค่อยเก่ง ไม่ค่อยเข้าใจ array ด้วยค่ะ
<table border="0" width="70%">
<tr>
<td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><font color="#000099" size="2">รหัสภาพ</font></td>
<td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><font color="#000099" size="2">จำนวน</font></td>
<td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><font color="#000099" size="2">วัน/เดือน/ปี (จอง) </font></td>
<td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><font color="#000099" size="2">เลือก</font></td>
</tr>
<? for ($i=1; $i<=$row; $i++)
{$r=mysql_fetch_array($rs);
$txt_ser=$r[ser_id];?>
<tr>
<td bgcolor="#FFFFFF" align="center"><font size="2"><? echo $r[pic_code];?></font></td>
<td bgcolor="#FFFFFF" align="center"><font size="2"><? echo $r[amount];?></font></td>
<td bgcolor="#FFFFFF" align="center"><font size="2"><? $year=$r[year_order]+543;echo $r[day_order]."/".$r[month_order]."/".$year;?></font></td>
<td bgcolor="#FFFFFF" align="center"><input type="hidden" name="txt[]" value="<? echo $txt_ser[txt]; ?>">
<input type="checkbox" name="chk_array[]" value="checkbox"></td>
</tr><? }?>
<? for ($i=0;$i<count($chk_array);$i++) {
$chk = $chk_array[$i];
echo $check."<br>";
mysql_query("UPDATE dbname SET PET='$PET'");
}
?>
</table>

Re: อัพเดทข้อมูลหลายrecord

by มดคอมฯ » 01/10/2009 2:12 pm

จะ update ข้อมูลหลาย record เขียนแบบนี้เป่าคะ ช่วยดูให้หน่อยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
<?
include("include/connectdb.php") ;
echo $txt_user;
#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
if (!empty($_POST['chk_array'])){
$sql = "UPDATE `pic_service` SET `day_sent`='$sel_date',`month_sent`='$sel_munth',`year_sent`='$sel_year' WHERE (`ser_id`='$txt') ";
mysql_query($s); echo $sql; } else {?>
<script language="JavaScript">
alert('บันทึกข้อมูลจองภาพเรียบร้อยแล้ว')
window.opener.form_submit.submit()
</script>
<div align="center">
<p>ยืนยันการบันทึกข้อมูล</p>
<p> <input type="button" name="Submit22" value="close" onclick="window.close();" >
</p>
</div>
<? }?>

Re: อัพเดทข้อมูลหลายrecord

by mindphp » 01/10/2009 12:24 pm

สร้าง form ดูคำตอบก่อนหน้านี้ครับ

หน้ารับข้อมูลจาก form อัดเดดในฐานข้อมูล ใส่ loop แล้วแต่ถนัดเลยครับ

Re: อัพเดทข้อมูลหลายrecord

by มดคอมฯ » 01/10/2009 12:00 pm

วน loop อย่างไรคะ ช่วยตัวอย่างให้ดูหน่อยได้มั้ยคะ ขอบคุณมากค่ะ
pei18 wrote:ถ้านำข้อมูลจากฐานข้อมูลsqlมาแสดงในtextfield ทุกrecord พร้อมกันแล้วต้องการแก้ไขข้อมูลจากtextfield ทุก record พร้อมกันแล้วกดsubmitเพื่ออัพเดทข้อมูล อยากทราบโค้ดที่อัพเดทข้อมูลทุกrecord ผู้รู้ช่วยบอกด้วยครับ

by pei18 » 09/08/2006 4:21 pm

ทำได้แล้ว ขอบคุณครับ

by mindphp » 09/08/2006 3:16 pm

Code: Select all

<input type="text" name="curren" size="3" value=" <? echo $arr[curren];?>"> 
เขียนเป็น

Code: Select all

 <input type="text" name="curren[]" size="3" value=" <? echo $arr[curren];?>"> 
เป็นการ สร้าง ตัวแปล แบบ array เองอัตโนมัติ แล้ว ดู คำตอบ ก่อน หน้านี้ประกอบ

Top