แบ่งหน้า pdf โดย php

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: แบ่งหน้า pdf โดย php

by aunohara » 09/02/2007 1:40 pm

ขอบคุณครับ

by bird_za » 05/02/2007 2:45 pm

function Footer()
{
//Position at 1.5 cm from bottom
$this->SetY(-15);
//Arial italic 8
$this->SetFont('Arial','I',8);
//Page number
$this->Cell(0,10,'Page '.$this->PageNo().'/{nb}',0,0,'C');
}


$pdf->AliasNbPages();

//copy code ส่วนนี้ไปนะครับ PDF จะแบ่งเป็นหน้าให้นะครับ เช่น 1/30

by aunohara » 27/01/2007 11:52 am

ครับ จะพยายามดู ขอบคุณครับ

by mindphp » 27/01/2007 9:56 am

ลอง ดู ใน คู่มือของ FPDF ครับ คิด ว่า น่าจะมี การแบ่งหน้าเองอยู่ แล้ว

by aunohara » 26/01/2007 3:39 pm

จากแนวคิดผมน่ะครับ ก่อนอื่นต้องทราบว่าบรรทัดสุดท้ายของหน้าอยู่แถวที่เท่าไหร่
แล้วเชคข้อความที่แสดงออกมาทาง pdf ถ้าเท่ากับแถวสุดท้ายให้ขึ้นหน้าใหม่
แต่ยังงมไม่ได้เลยครับ

แบ่งหน้า pdf โดย php

by aunohara » 26/01/2007 2:38 pm

เขียน php เชคแบ่งหน้า pdf ยังไงครับ คือผมดึงข้อมูลจาก database ไปยัดลงหน้า pdf แล้วข้อมูลมีมากกว่า 1 หน้า อะครับ ( ใช้ของ FPDF น่ะครับ)

Top