อัพขึ้น host แล้ว เมื่อเปิดหน้าเว็บ Warning: mysql_fetch_array():

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: อัพขึ้น host แล้ว เมื่อเปิดหน้าเว็บ Warning: mysql_fetch_array():

Re: อัพขึ้น host แล้ว เมื่อเปิดหน้าเว็บ Warning: mysql_fetch_array():

by kanokgon » 18/02/2013 11:01 am

สร้างไว้แล้วคะ ขอบคุณมากคะ

Re: อัพขึ้น host แล้ว เมื่อเปิดหน้าเว็บ Warning: mysql_fetch_array():

by Chayyim » 16/02/2013 11:42 pm

mysql_connect("host","username","password");

ว่าแต่ connect ฐานข้อมูลไม่เป็นแล้วสร้างฐานข้อมูลไว้หรือยังครับ

Re: อัพขึ้น host แล้ว เมื่อเปิดหน้าเว็บ Warning: mysql_fetch_array():

by kanokgon » 16/02/2013 2:34 pm

ขอบคุณคะ มือใหม่คะ รบกวนอีกครั้งนะคะ connect ฐานข้อมูล ยังไงคะ

Re: อัพขึ้น host แล้ว เมื่อเปิดหน้าเว็บ Warning: mysql_fetch_array():

by mindphp » 16/02/2013 12:31 pm

ในโค้ด ยังไม่ได้ connect ฐานข้อมูล

โพสต์โค้ด ครอบโค้ดด้วยครับ
รูปแบบ

Code: Select all

[code=php]โค้ดของท่าน
[/code]

อัพขึ้น host แล้ว เมื่อเปิดหน้าเว็บ Warning: mysql_fetch_array():

by kanokgon » 16/02/2013 1:34 am

อัพขึ้น host แล้ว เมื่อเปิดหน้าเว็บ โชวฺ อย่างนี้คะ แก้ยังไงคะ เพราะลองในเครื่องไม่มีปัญหาคะ Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/coffeebybe/domains/coffeebybenyah.com/public_html/interest.php on line 16
รบกวนท่านผู้รู้ช่วยตอบด้วยคะ

ตัวนี้คือcode ทั้งหมดคะ
<table width="500" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#E5E5E5">
<tr>
<td height="60" valign="middle" bgcolor="#EAEAEA"><strong><font color="#990000" size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Top Tours</font></strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" bgcolor="#F4F4F4"><br />
<table width="400" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#F4F4F4">

<tr>
<td><?
$sql2="SELECT * FROM tbPackTour, tbPlanning WHERE tbPackTour.pktourid=tbPlanning.ref_pktourid ORDER BY tbPlanning.numBooking DESC LIMIT 0,3";
$result2= mysql_query($sql2);
while ($dbarr1=mysql_fetch_array($result2)) {
?>
<br />
<br />
<table width="350" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td align="center" bgcolor="#F4F4F4">
<div align="left">
<font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
<? if ($dbarr1[pkpicture]<>"") {
echo "<A href='viewtour.php?pkid=<?=$dbarr1[pktourid];?>'><img src='images/package/$dbarr1[pkpicture]' width='200' height='120'></A>";
} ?>
</font></div></td>
</tr>
<tr>
<td height="70" align="center" bgcolor="#F4F4F4"><div align="left"><font color="#FF6600" size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><A href="index.php?To=view&pkid=<?=$dbarr1['pktourid'];?>">
<?=$dbarr1['pktourname'];?>
</A></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><br />
</font></div></td>
</tr>
<tr>
<td height="30" align="center" bgcolor="#F4F4F4">
<div align="right">
<table width="212" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#33CCCC">
<tr>
<td width="208" height="50" valign="middle" bgcolor="#E2F3FC"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><font color="#0080FF">&nbsp;</font></strong><font color="#990000">PRICE :</font><font color="#333333">&nbsp;</font><font color="#0080FF"><strong><br />
&nbsp;<font color="#12ACE7"><?=number_format($dbarr1['unitprice'],0,'.',','); ?>
</font></strong><font color="#990000">Baht / Person</font></font></font></td>
</tr>
</table>
</div>
<div align="right"></div><div align="right"></div></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top" bgcolor="#F4F4F4"><div align="right"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">[ <A href="index.php?To=view&pkid=<?=$dbarr1['pktourid'];?>">Detail</A>]</font></div>
<p align="left"></td>
</tr>
</table>
<? } ?> </td></tr>
</table> 
<br /></td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>

Top