ขอผู้รู้ช่วยแก้ปัญหาเรื่อง Insert ข้อมูล ทีละ 3 เรคคอร์ด

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ขอผู้รู้ช่วยแก้ปัญหาเรื่อง Insert ข้อมูล ทีละ 3 เรคคอร์ด

by mindphp » 13/04/2007 3:26 am

ต้อง ลอก ดู code ทีเขียน แล้ว ล่ะครับ
ถ้าแน่ใจ ว่าโค้ด ไม่ได้ สั่ง query หลายๆ ครั้ง ก็
เป็น ไปได้ ว่า ขั้นตอน สร้าง table เรา ได้กำหนด คุณสมบัตบางอย่าง ลงไป กับตารางนั้น

by jpim » 12/04/2007 5:41 pm

ทำการ echo sql ก่อนทำการ Insert แล้วกลับไปดูค่าในตาราง จะได้ค่าดังนี้ค่ะ
TABLE_A
ก่อนทำการ Insert A_ID สุดท้าย ของ Table_a อยู่ที่ 15076

15079 1 77 2550 8 2550 1 นายเอ นายบี 1 a 12/4/2007
15078 1 77 2550 8 2550 1 นายเอ นายบี 1 a 12/4/2007
15077 1 77 2550 8 2550 1 นายเอ นายบี 1 a 12/4/2007

TABLE_B
ก่อนทำการ Insert B_ID สุดท้าย ของ Table_a อยู่ที่ 66354

66357 15079 1 0 1/2/2007 0 0 คำแนะนำ อื่นๆ 1 admin 12/4/2007
66356 15078 1 0 1/2/2007 0 0 คำแนะนำ อื่นๆ 1 admin 12/4/2007
66355 15077 1 0 1/2/2007 0 0 คำแนะนำ อื่นๆ 1 admin 12/4/2007

by mindphp » 12/04/2007 3:53 pm

ลอง ดู ใน ตารางน่ะครับ ว่า มี ข้อมูลอะไร ใส่ ลงไป บ้าง
เป็น ข้อมูลซ้ำๆ หรือ เปล่า
อาจเป็นไป ได้ ว่า เราสั่ง query หลาย ครั้ง

by jpim » 12/04/2007 3:36 pm

INSERT INTO TABLE_A
(A_ID, C_ID, S_NO, S_YEAR, R_NO, R_YEAR,
S_TYPE, S_ACC, S_ACCUD,
STATUS, UPDATE_USER, UPDATE_DATE)

values (15079, 1, 77, 2550, 8, 2550,
1, 'นายเอ' , 'นายบี ',
'1', 'a', '2007-04-12')
--------------------------------------------------------------------------------
INSERT INTO TABLE_B
(B_ID, A_ID, TYPE_ID,CON_ID, S_DATE,
REQUEST,ISSUE ,RESULT,REDUCE,
STATUS, UPDATE_USER, UPDATE_DATE)

values (66357, 15079, 1, 0, '2007-2-1',
'คำแนะนำ ',' อื่นๆ ',' ', 0, 1, 'admin', '2007-04-12')

by mindphp » 12/04/2007 3:18 pm

ลอง print คำสั่ง sql ที่ใช้ในการเพิ่ม ข้อมูล ออกมา ดู ครับ
ว่า มีการ insert หลายๆ ครั้ง หรือ ครั้ง เดียว หลาย แถว หรือเปล่า

ลักษณะมัน จะ คล้ายๆ
INSERT INTO `tbl_category` ( `cat_id` , `cat_parent_id` , `cat_name` , `cat_description` , `cat_image` )
VALUES (
NULL , '0', 'SSS', 'SS', 'SSS'
), (
NULL , '0', 'YY', 'YY', 'YY'
);
แบบนี้หรือเปล่า

ขอผู้รู้ช่วยแก้ปัญหาเรื่อง Insert ข้อมูล ทีละ 3 เรคคอร์ด

by jpim » 12/04/2007 3:11 pm

เขียน php ติดต่อกับฐานข้อมูล oracle ค่ะ เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูล คลิกที่ปุ่มบันทึกแล้วโปรแกรมจะ Insert ข้อมูลให้ทีละ 3 เรคคอร์ด แต่ ID ไม่ซ้ำหาสาเหตุไม่เจอค่ะ เกิดจากอะไรได้บ้างรบกวนผู้รู้แนะนำด้วยค่ะ

Top