ส่งเมล์ด้วย PHP ที่มีโค้ด HTML ส่งยังไงคะ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ส่งเมล์ด้วย PHP ที่มีโค้ด HTML ส่งยังไงคะ

by mindphp » 29/05/2007 6:34 pm

<?php
// multiple recipients
$to = 'aidan@example.com' . ', '; // note the comma
$to .= 'wez@example.com';

// subject
$subject = 'Birthday Reminders for August';

// message
$message = ' ข้อมูล html ';

// To send HTML mail, the Content-type header must be set
$headers = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n";
$headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n";

// Additional headers
$headers .= 'To: Mary <mary@example.com>, Kelly <kelly@example.com>' . "\r\n";
$headers .= 'From: Birthday Reminder <birthday@example.com>' . "\r\n";
$headers .= 'Cc: birthdayarchive@example.com' . "\r\n";
$headers .= 'Bcc: birthdaycheck@example.com' . "\r\n";

// Mail it
mail($to, $subject, $message, $headers);
?>

ส่วนที่เป็น html ดึงข้อมูล จาก ฐานข้อมูล มาใส่ได้เลย

ส่งเมล์ด้วย PHP ที่มีโค้ด HTML ส่งยังไงคะ

by centuryboys » 29/05/2007 4:40 pm

ส่งเมล์ด้วย PHP ที่มีโค้ด HTML เเล้ว

ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาเเทรกในตาราง

ต้องเขียนโค้ด ยังไง ช่วยที รบกวนขอโค้ดตัวอย่างทีคะ

Top