คำสั่งวน loop ให้เลือกทำงาน ว่าจะทำ loop เดียวหรือวน loop เลือกทำทั้งหมด

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: คำสั่งวน loop ให้เลือกทำงาน ว่าจะทำ loop เดียวหรือวน loop เลือกทำทั้งหมด

Re: คำสั่งวน loop ให้เลือกทำงาน ว่าจะทำ loop เดียวหรือวน loop เลือกทำทั้งหมด

by mindphp » 15/08/2014 4:50 pm

ตั้งตัวแปลเพื่อ กำหนด
และใน loop บวกค่าไปเรื่องๆ ถ้า ถึงจำนวนที่กำหนดไว้ในตัวแปล ตอนต้น ก็ให้ ออกจาก loop

Code: Select all

$run_loop = 5;
$sql="select * from xxxxxx";
$kk=mysql_query($qs) or die (mysql_error());
$loop_count = 0
while($hh=mysql_fetch_array($kk)){
if($run_loop <> 0 ) {
if($loop_count >= $run_loop) {
 break;
}
}
.
.
.
$loop_count++;
} 

คำสั่งวน loop ให้เลือกทำงาน ว่าจะทำ loop เดียวหรือวน loop เลือกทำทั้งหมด

by thitikorn_lp » 15/08/2014 4:38 pm

ต้องการ ใช้คำสั่งวน loop บันทึกค่าลงฐานข้อมูล
โดยจากโค้ดที่เขียนไว้

Code: Select all

$sql="select * from xxxxxx";
$kk=mysql_query($qs) or die (mysql_error());

while($hh=mysql_fetch_array($kk)){
.
.
.
}
ใน loop while คือการบันทึกค่าทั้งหมด ซึ่งข้อมูลที่จะดึงมาบันทึกมีเยอะมาก

อยากจะให้สามารถวน loop เลือกได้ว่าเราจะบันทึกแค่ record เดียว หรือ บันทึกทั้งหมด
ต้องเขียนประมาณไหนคะ ช่วยแนะนำที

ต้องใช้ loop ชนิดใด แล้วนำไปวางไว้ ตรงไหนคะ ก่อน while หรือ ข้างใน while

Top