ขอความช่วยเหลือหน่อยคะ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ขอความช่วยเหลือหน่อยคะ

by mindphp » 16/12/2007 5:10 am

เก็บ ข้อมูล ที่ทำงาน การ submit มาครั้ง แรก ใส่ session ไว้ ก็ได้ครับ
หรือ จะเก็บ ตารางข้อมูล ไว้ก่อน ก็ ได้

ขอความช่วยเหลือหน่อยคะ

by pum » 13/12/2007 7:38 pm

คือเราทำข้อมูลโชว์เป็น dropdownlist ไว้ เป็นข้อมูลรายการอาหารที่บริโภคเมื่อเราคลิกที่รายการอาหารรายการนั้นๆ จากนั้นกรอกข้อมูลที่ช่องว่ารับประทานกี่กรัมจากนั้นกดปุ่มตกลงช้อมูลจะทำการโชว์รายการว่ารับประทานไปกี่แคลอรี่ อยากทราบว่าถ้าเราต้องการเลือกรายการอื่นๆอีกแล้วให้โชว์ค่ารายการที่เลือกมาแล้วด้วยจะต้องทำอย่างไรค่ะ


<form action="calories_form.php" method="post" >
<table align="center" border="0" bordercolor="#FF5544" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFCC" width="30%">

<tr height="30">
<td colspan="2" align ="center" bgcolor="#FFAA00" hight="30"><font face="MS Sans Serif" color="#FFFFFF" size="4"><b>คำนวณแคลอรี่</b></font></td>
</tr>


<td>&nbsp;</td>


<tr>
<td class="name" ><b>กรุณาเลือกรายการอาหาร<b></td>


<tr><td> <?
$sql = "select * from food";
$box_name = "food_id";
$fieldkey="food_id";
$value = $food_calories;
$fieldshow = "food_name";
$total_value = "food_id";
CmdListBox ($sql, $box_name, $fieldkey, $value, $fieldshow, $total_value)
?></td></tr>

<tr><td>&nbsp;</td></tr>


<td><B>น้ำหนัก:</B>
<input type="text" name="weight_food" id="$weight_food" size="10">กรัม
<input name="Action" type="submit" id="Action" value="รับประทาน">
</td>

<?
$xy = $value * $weight_food
?>
<tr><td><?=$food_name?>&nbsp;<?=$xy?>&nbsp;กิโลแคลอรี่</td></tr>

</tr>
</table>
</form>

Top