สอบถามการค้นหาจาก list box (phpbb)

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: สอบถามการค้นหาจาก list box (phpbb)

Re: สอบถามการค้นหาจาก list box (phpbb)

by M030 » 11/12/2015 3:47 pm

ได้แล้วค่ะ เขียนเงื่อนไขการเช็กว่าเลือกอะไรบ้างเพิ่มไปค่ะ

สอบถามการค้นหาจาก list box (phpbb)

by M030 » 11/12/2015 3:03 pm

หากเราต้องการทำการค้นหาข้อมูลจาก list box โดยมีเงื่อนไขว่า
1. เลือกจาก list box ตัวในตัวหนึ่งก็จะแสดงข้อมูลออกมา เช่น เราเลือกคำว่า "ดุสิต"
listbox.png
listbox.png (5.74 KiB) Viewed 331 times
จะแสดงข้อมูลแบบนี้
detail_list.png
detail_list.png (5.61 KiB) Viewed 331 times
โค้ดการเลือกค้นหาจากlist box ช่องใดช่องหนึ่ง เป็นแบบนี้ค่ะ

Code: Select all

$a_search[] = 1 . ' ';

        if (!empty($submit)) {
            if (!empty($search_txt)) {
                $a_search[] = "( p.PROVINCE_ID = u.PROVINCE_ID
                 AND u.AMPHUR_ID =  t.AMPHUR_ID
                 AND p.PROVINCE_NAME LIKE '%" . $db->sql_escape($search_txt) . "%'"
                        . " OR p.PROVINCE_ID = u.PROVINCE_ID
                 AND u.AMPHUR_ID =  t.AMPHUR_ID
                 AND u.AMPHUR_NAME LIKE '%" . $db->sql_escape($search_txt) . "%'"
                        . " OR p.PROVINCE_ID = u.PROVINCE_ID
                 AND u.AMPHUR_ID =  t.AMPHUR_ID
                 AND t.DISTRICT_NAME LIKE '%" . $db->sql_escape($search_txt) . "%'"
                        . "OR p.PROVINCE_ID = u.PROVINCE_ID
                 AND u.AMPHUR_ID =  t.AMPHUR_ID
                 AND p.PROVINCE_ID LIKE '%" . $db->sql_escape($search_txt) . "%')";
            }

            if (($province_list != $user->lang['ALL_PROVINCE'])) { // อันนี้เช็คว่า
                $a_search[] = " p.PROVINCE_NAME = '$province_list' " . "  AND p.PROVINCE_ID = u.PROVINCE_ID
                 AND u.AMPHUR_ID =  t.AMPHUR_ID";
            }
            if (($district_list != $user->lang['ALL_AMPHUR'])) { // อันนี้เช็คว่า
                $a_search[] = " u.AMPHUR_NAME = '$district_list' " . "  AND p.PROVINCE_ID = u.PROVINCE_ID
                 AND u.AMPHUR_ID =  t.AMPHUR_ID";
            }
            if (($subdistrict_list != $user->lang['ALL_DISTRICT'])) { // อันนี้เช็คว่า
                $a_search[] = " t.DISTRICT_NAME = '$subdistrict_list' " . "  AND p.PROVINCE_ID = u.PROVINCE_ID
                 AND u.AMPHUR_ID =  t.AMPHUR_ID";
            }
            $sql_ary = array(
            'SELECT' => 'p.PROVINCE_NAME,u.AMPHUR_NAME,t.DISTRICT_NAME,u.POSTCODE,'
            . ' t.DISTRICT_ID, p.PROVINCE_ID, u.AMPHUR_ID, u.POSTCODE, t.DISTRICT_ID ',
            'FROM' => array(
                'mod_province' => 'p',
                'mod_amphur' => 'u',
                'mod_district' => 't'
            ),
            'WHERE' => implode('AND', $a_search),
        );
        $sql = $db->sql_build_query('SELECT', $sql_ary);
        $result = $db->sql_query_limit($sql, $per_page, $start);

        $address = array();

        }
 
2. ถ้าเราต้องการเลือกค้นหาจาก list box 2 ช่องหรือเลือกค้นหาจาก list box ทั้งหมด จะต้องทำไงค่ะ

Top