เรื่องเกี่ยวกับ ฟอร์ม ครับ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: เรื่องเกี่ยวกับ ฟอร์ม ครับ

by dragon_html » 26/03/2008 5:10 am

เอาไว้ทำอะไรหว่า 8O

Code: Select all

<FORM METHOD=POST ACTION="">
<INPUT TYPE="text" NAME="data1"> 
<INPUT TYPE="submit">
</FORM>

<?php

	$fname='test.txt';

	if (isset($_POST['data1'])){ // add new data
		$f=fopen($fname,'a');
		fwrite($f,"\r\n".$_POST['data1']);
		fclose($f);
	}

	if (file_exists('test.txt')==false) //create
	{
		$f=fopen($fname,'w');
		fclose($f);
	}

	$A = file($fname);  //display data
	for ($i=count($A)-1;$i>0;$i--){
			echo $A[$i] . '<br/>';
	}

?>
[/code]

by mindphp » 19/03/2008 2:30 am

เกี่ยวกับ form ตรงไหนครับเนี่ย

เรื่องเกี่ยวกับ ฟอร์ม ครับ

by dekchon » 19/03/2008 2:23 am

สมมุติมีฟอร์มไห้กรอกชื่อ ก้อกรอกไปว่า Jack

แล้วคนต่อไปเข้ามากรอกอีกเป็น Jom

แล้วคนต่อไปกรอก Beeb

พอมันแสดงผลจะได้แบบนี้

Jack
Jom
Beeb

ผมอยากทำไห้ชื่อคนที่เข้ามากรอกครั้งล่างสุดอยู่บนอ่าครับคนที่เคยกรอกมาก่อนจะอยู่ด้านล่าง
แบบนี้

Beeb
Jom
Jack


ไม่รู้ว่าผมอธิบายเข้าใจหรือไม่อะครับ

Top