ช่วยดูโค้ดอัพโหลดนี้ให้ทีค่ะ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ช่วยดูโค้ดอัพโหลดนี้ให้ทีค่ะ

by I3en_jung » 26/05/2008 3:17 pm

ได้แล้วค่ะ พอเขียนcopy($photo,"photo/".$filename)
ขอบคุณมากมายค่ะ

เปงพระคุณอย่างสูง


เอิ้กๆ

by mindphp » 24/05/2008 5:36 am

copy($photo,"photo\$filename");

ระบบ ไฟล์ จะเป็น copy($photo,"photo/$filename");
หรือ ถ้าจะเขียน ให้ดูดีหน่อยก็ แยกระหว่างตัวแปลกับค่าออกซักหน่อยก็ดีครับ
เป็น
copy($photo,"photo/" . $filename);

by I3en_jung » 23/05/2008 9:51 pm

ไม่มี error ค่ะ
รับค่ารูปภาพมาจากเครื่องคอม
ใช้ phpmyadmin ค่ะ

by mindphp » 23/05/2008 9:48 pm

ใช้ Server อะไร ครับ
แล้ว มี error อะไร หรือเปล่า
form รับค่ามาจากไหน

ช่วยดูโค้ดอัพโหลดนี้ให้ทีค่ะ

by I3en_jung » 23/05/2008 9:37 pm

พอดีว่ามันเซฟชื่อลงฐานข้อมูล แต่มันไม่ก๊อบรุปไปลงที่โฟลเดอร์ที่กำหนดไว้ให้ค่ะ ช่วยด้วยค่ะ


$title_new=$_POST['title_new'];
$detail_new=$_POST['detail_new'];
$type_new=$_POST['type_new'];

$photo=$_FILES['photo']['tmp_name'];
$photo_name=$_FILES['photo']['name'];
$photo_size=$_FILES['photo']['size'];
$photo_type=$_FILES['photo']['type'];

$date_today=date("Y-m_d");
$time_today=date("H:i:s");
if($title_new=="" or $detail_new=="" or $type_new=="0"){
echo "<h2>กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ</h2>";
exit();
}
include "connection.inc.php";
$sql=" insert into tb_new
values(null,'$title_new','$detail_new','$type_new','','$date_today','$time_today')";
mysql_db_query("$dbname",$sql);

$ext=strtolower(end(explode('.',$photo_name)));
if($ext=="jpg" or $ext=="jpeg" or $ext=="png" or $ext=="gif"){
$sql="select max(id_new) from tb_new";
$result=mysql_db_query($dbname,$sql);
$r=mysql_fetch_array($result);
$id_max=$r[0];

$filename=$id_max.".".$ext;
copy($photo,"photo\$filename");
$sql="update tb_new set photo_new='$filename' where id_new='$id_max' ";
mysql_db_query($dbname,$sql);
}
echo mysql_error();
echo "<h3>เพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะ</h3>";
echo"[<a href=new_main.php>กลับหน้าหลัก</a>]";
mysql_close();
?> :(

Top