วิธีการใช้งาน Array Function เบื้องต้น

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: วิธีการใช้งาน Array Function เบื้องต้น

วิธีการใช้งาน Array Function เบื้องต้น

by Ik Kat » 26/07/2017 2:39 pm

วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น count() นับจำนวนค่าที่อยู่ในอาเรย์

Code: Select all

<?php
$arr = array('A','B','C','D');
echo count($arr);
?>
ผลลัพธ์ : 4
วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น in_array() ตรวจสอบว่ามีค่าที่ต้องการอยู่ในอาเรย์หรือไม่

Code: Select all

<?php
$arr = array('A','B','C','D');
echo in_array('C',$arr);
?>
ผลลัพธ์ : 1
วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น array_unique() เอาค่าซ้ำออกจากอาเรย์

Code: Select all

<?php
$arr = array('A','B','C','D');
print_r (array_unique($arr));
?>
ผลลัพธ์ : Array ( [0] => A [1] => B [2] => C [3] => D ) 
วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น array_unshift() เพิ่มค่าเข้าไปในอาเรย์ในตำแหน่งแรก

Code: Select all

<?php
$arr = array('A','B','C','D');
array_unshift($arr,'Z');
print_r ($arr);
?>
ผลลัพธ์ : Array ( [0] => Z [1] => A [2] => B [3] => C [4] => D ) 
วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น array_push() เพิ่มค่าเข้าไปในอาเรย์ในตำแหน่งสุดท้าย

Code: Select all

<?php
$arr = array('A','B','C','D');
array_push($arr,'Z');
print_r ($arr);
?>
ผลลัพธ์ : Array ( [0] => A [1] => B [2] => C [3] => D [4] => Z ) 
วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น array_shift() เอาค่าตำแหน่งแรกออกจากอาเรย์

Code: Select all

<?php
$arr = array('A','B','C','D');
array_shift($arr);
print_r ($arr);
?>
ผลลัพธ์ : Array ( [0] => B [1] => C [2] => D ) 
วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น array_pop() เอาค่าตำแหน่งสุดท้ายออกจากอาเรย์

Code: Select all

<?php
$arr = array('A','B','C','D');
array_pop($arr);
print_r ($arr);
?>
ผลลัพธ์ : Array ( [0] => A [1] => B [2] => C ) 

VDO สอนเขียน PHP7
ที่มาของข้อมูล : การใช้งาน Built-in functions เกี่ยวกับ Array

Top