ทำความรู้จักกับตัวแปร Array

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ทำความรู้จักกับตัวแปร Array

ทำความรู้จักกับตัวแปร Array

by tai14 » 17/08/2018 10:41 am

ตัวแปร Array เป็นตัวแปรที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลเป็นชุดๆ สามารถเก็บได้หลายค่าใน1ตัวแปร
ส่วนประกอบของ Array ได้แก่ Index(Key) และ Value

การสร้างตัวแปร Array 1 มิติ
1.ให้ php กำหนด index(Key) ให้เอง
วิธีที่ 1

Code: Select all

$tai[] = 'mind';
$tai[] = 'php';
วิธีที่ 2 ใช้ function array()

Code: Select all

$tai = array('mind','php');
2.กำหนด index ให้ตัวแปร array เอง
วิธีที่ 1

Code: Select all

$tai[a] = 'mind';
$tai[b] = 'php';
วิธีที่ 2

Code: Select all

$tai = array('a'=>'mind','b'=>'php');
การสร้างตัวแปร Array หลายมิติ
1.ให้ php กำหนด index(Key) ให้เอง
วิธีที่ 1

Code: Select all

$tai[][] = 'mind';
$tai[][] = 'php';
$tai[][] = "MINDPHP";
วิธีที่ 2 ใช้ function array()

Code: Select all

$tai = array( array('mind');
          array('php');
          array("MINDPHP"));
2.กำหนด index ให้ตัวแปร array หลายมิติ
วิธีที่ 1

Code: Select all

$tai[0][0] = 'mind';
$tai[0][1] = 'php';
$tai[1][0] = "mindphp";
$tai[1][1] = "MINDPHP";
วิธีที่ 2

Code: Select all

array(
   2 => array(
      20 => "mind",
      21 => "php");
   4 => array(
      40 => "mindphp",
      41 => "MINDPHP"));
การประกาศค่าคงที่ ใช้ defind()
รูปแบบ
-defind(ชื่อค่าคงที่,ค่า);
-ชื่อค่าคงที่ควรเป็นตัวใหญ่ทั้งหมด
เช่น defind("TAI","MINDPHP")
การนำไปใช้ การเรียก TAI(ค่าคงที่) จะหมายถึงค่า MINDPHP(Value)

ตัวแปรและค่าคงที่ของระบบ PHP

- PHP_VERSION บอกเวอร์ชั่นของ php
- PHP_OS บอก os ของ server
- _FILE_
- _LINE_ บอกบรรทัดที่อยู่ของ _line_
- _FUNCTION_
- _CLASS_
- _METHOD_
- get_defined_constants()
แสดงค่าคงที่ต่างๆทั้งหมดของ php
ตัวอย่าง Ex_constants.php

Top