ทำความรู้จักกับ Visibility เบื้องต้น

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ทำความรู้จักกับ Visibility เบื้องต้น

ทำความรู้จักกับ Visibility เบื้องต้น

by จันนุสรณ์ ดีแก่ » 21/11/2018 5:35 pm

เวลาที่เราเขียนคลาสในภาษา PHP เราสามารถกำหนดให้ตัวแปรและฟังก์ชั่นภายในคลาสได้ว่าจะให้สามารถเรียกใช้ได้จากที่ไหนได้บ้าง เราเรียกมันว่า Visibility โดยเราสามารถกำหนดได้อยู่ 3 แบบคือ
1. public = สามารถเรียกได้ทุกที่ ทั้งภายในและภายนอกคลาส
2. private = สามารถเรียกได้เฉพาะในคลาสซึ่งเป็นการป้องกันในรูปแบบหนึ่ง
3. protected = สามารถเรียกได้เฉพาะในคลาส และคลาสที่มีการสืบทอดคลาส


ตัวอย่าง Visibility

Code: Select all

<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>OOP</title>
   <h1>OOP - Class Properties & Method</h1>
   
  </head>
  <body>
    <?php
    
    class animals {
      
      Public function myPublicFunc (){
        return "I am Public!";
      }
      
     Private function myPrivateFunc (){
        return "I am Private!";  
    }
     Protected function myProtectedFunc (){
        return "I am Public!";
     }
    
 function output (){//เป็นการเรียกการทำงานของแต่ล่ะฟังชั่น
   echo "Public function: ".$this->myPublicFunc()."<br/>";//เป็นการเรียกใช้ฟังชั่น Public function พร้อมแสดงผล 
   echo "Private function: ".$this->myPrivateFunc()."<br/>";//เป็นการเรียกใช้ฟังชั่น Private function พร้อมแสดงผล
   echo "Protected function: ".$this->myProtectedFunc()."<br/>";  //  เป็นการเรียกใช้ฟังชั่น Protected function พร้อมแสดงผล
  }
}
    $output = new animals(); //เป้นการกำหนดตัวแปรเอาพุตให้เท่ากับ new animals
    $output -> output ();
    ?>
  </body>
</html>
Screenshot (185).png
ผลลัพธ์
Screenshot (186).png

Top