วิธีการสร้าง multiple select แบบระบบุว่าเลือกข้อมูลชุดไหนไว้ ใน phpbb

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: วิธีการสร้าง multiple select แบบระบบุว่าเลือกข้อมูลชุดไหนไว้ ใน phpbb

วิธีการสร้าง multiple select แบบระบบุว่าเลือกข้อมูลชุดไหนไว้ ใน phpbb

by Ittichai_chupol » 26/01/2019 4:31 pm

- สำหรับผู่ที่กำลังศึกษา พัฒนา เว็บบอร์ด phpbbบางคนอาจจะจะอยากลองสร้างส่วนที่มีไว้สำหรับ เลือก ข้อข้อมูลพร้อมๆกันหลายข้อมูลเพื่อนำไป บันทึก หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลก็ตาม โดยข้อมูลที่จะนำมาเพื่อเป็นตัวเลือกนั้นก็มาจากฐานข้อมูล เช่นกัน
- ซึ่งผมมีวิธีการง่ายๆที่ไว้ใช้งานการเลือกข้อมุลเหล่านี้ ดังตัวอย่างอย่างนี่้

ขั้นตอนการพัฒนา

1.สร้างไฟล์ html ซึ้งเป็นไฟล์ที่ใช้สำหรับแสดงผลขึ้นมาก่อน

Code: Select all


 <dl>
      <dt><label for="forum">{L_LOOK_UP_FORUM}{L_COLON}</label></dt> 
      <dd>  <select name="forum_id[]" multiple>
          <!-- BEGIN block -->
          <option class="{block.CLASS}" value="{block.FORUM_ID}">{block.FORUM_NAME}</option>
          <!-- END block -->
        </select>
      </dd>
    </dl>
2.ไฟล์ php ซึ่งเป็นไฟล์ที่ไว้ใช้สำหรับส่วนการทำงาน

Code: Select all


 //ส่วนที่จะแสดงผลในส่วนข้อฒูลที่ยังได้ทำการเลือกมาใช้งาน
   $sql_array2 = array(
      'SELECT' => 'd.*, f.* ',
      'FROM' => array(
        FORUMS_TABLE => 'f',
      ),
    );
    $sql_array2['LEFT_JOIN'] = array();
    $sql_array2['LEFT_JOIN'][] = array('FROM' => array($this->table_prefix . 'favorite_data' => 'd'), 'ON' => 'd.forum_id = f.forum_id');
    $sql2 = $db->sql_build_query('SELECT', $sql_array2);
    // echo $sql2;
    $result2 = $db->sql_query($sql2);
    while ($row2 = $db->sql_fetchrow($result2)) {
      if ($row2['favorite_id'] == null) {
        $template->assign_block_vars('block', array(
          'CLASS' => '',
          'FORUM_NAME' => $row2['forum_name'],
          'FORUM_ID' => $row2['forum_id'],
        ));
      } else {
        $template->assign_block_vars('block', array(
          'CLASS' => 'panel',
          'FORUM_NAME' => $row2['forum_name'],
          'FORUM_ID' => $row2['forum_id'],
        ));
      }
    }
ผลลัพที่ได้
04-26.png
04-26.png (18.78 KiB) Viewed 1598 times

Top