ขั้นตอนการทำงาน : Loop do while

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ขั้นตอนการทำงาน : Loop do while

ขั้นตอนการทำงาน : Loop do while

by makup » 10/10/2020 4:56 pm

ในบทความนี้จะมาแนะนำเรื่อง Loop do while จะมาดูว่าขั้นตอนการทำงานของ Loop do while มีกระบวนการทำงานอย่างไรบ้าง ในภาษาโปรแกรม PHP ซึ่งบทความนี้ , ผู้ใช้จะได้เกร็ดความเล็กๆในการไปต่อยอดการเขียน Programming PHP ได้

Loop - Do while
นี้จะเป็นการอธิบาย , กระบวนการทำงานเป็นขั้นตอนในการทำงานของ Loop do while , โดยอธิบายเป็นทีละ Step by Step

Code: Select all

<?php
//ยกตัวอย่างที่ - 1

	$score = 1;
	do{
		echo "I love pussy";			  //Step 01 - echo ก่อน
		$score++;						  //Step 02 - $score++ เพิ่มจำนวน
	} while ($score == 10);				  //Step 03 - เข้า Loop while ถ้าไม่เท่ากับ 10 ไม่ตรงตามเงื่อนไข ออกจาก Loop

	echo "\n";
	echo "----------------------->";


//ยกตัวอย่างที่ - 2

	$score = 1;
	do{
		echo "\n";						  //Step 01 - ขึ้นบรรทัดใหม่
		echo "I love pussy";			  //Step 02 - echo ก่อน
		$score++;						  //Step 03 - $score++ เพิ่มจำนวน
	} while ($score != 10);				  //Step 04 - $score != 10 ตรงตามเงื่อน วน loop ไปที่ --} Step 01 จนกว่าจะครบเงื่อนไข

		
  */
 ?>
ข้อสรุป
คำสั่ง do while จะเป็นการทำงานในรูปแบบ เมื่อตรงตามเงื่อนไข มันจะ Loop ครั้งเดียว จะไม่มีการทำซ้ำ Loop ต่อไป , หากต้องการศึกษาเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จากบทเรียนพื้นฐานของ PHP ในการทำงานของ Loop PHP

แหล่งอ้างอิงข้อมูล
https://www.mindphp.com//บทเรียนออนไลน์/บทเรียน-php/58-loop.html

Top