การใช้งาน Navigation Bar ใน Bootstrap 4

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การใช้งาน Navigation Bar ใน Bootstrap 4

การใช้งาน Navigation Bar ใน Bootstrap 4

by Parichat » 12/01/2018 1:55 pm

Navigation Bar คือ แถบ Bar ที่ใช้ในการลิ้งเนื้อหาในเว็บของเราในส่วนของการใช้งาน Navigation Bar ใน Bootstrap 4 มีรูปแบบที่น่าสนใจมากมาย
ตัวอย่าง

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>ทดสอบการใช้งาน Navigation Bar</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark">
 <!-- Brand/logo -->
 <a class="navbar-brand" href="#">
  <img src="H.jpg" alt="logo" style="width:40px;">
 </a>
 
 <!-- Links -->
 <ul class="navbar-nav">
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" href="#">MindPHP</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" href="#">MindPHP</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" href="#">MindPHP</a>
  </li>
 </ul>
</nav>

<div class="container-fluid">
 <h3>ทดสอบการใช้งาน Navigation Bar ใน Bootstrap 4 </h3>
 <p>ตัวอย่างรูปแบบที่น่าสนใจใน Bootstrap 4 Navigation Bar</p>
</div>

</body>
</html>
ผลลัพธ์
hj.JPG
อ้างอิง : https://www.w3schools.com/bootstrap4/bo ... avbar.asp#

Top