ตัวอย่างการใช่งาน bootstrap tags input เบื้องต้น

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ตัวอย่างการใช่งาน bootstrap tags input เบื้องต้น

ตัวอย่างการใช่งาน bootstrap tags input เบื้องต้น

by M004 » 15/01/2014 2:26 pm

ตัวอย่างการใช่งาน bootstrap tags input เบื้องต้น
ขั้นแรก Downloadไฟล์สำหรับการใช้งาน
bootstrap-tagsinput-master-examples.rar
(2.18 MiB) Downloaded 214 times
ไฟล์ ที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน เบื้องต้น
- bootstrap-2.3.2/css/bootstrap.min.css
- bootstrap-2.3.2/css/docs.css
- bootstrap-tagsinput.css
- bower_components/jquery/jquery.min.js
- bootstrap-2.3.2/js/bootstrap.min.js
- bootstrap-tagsinput.js
- bootstrap-tagsinput-angular.js
- assets/app_bs2.js
- assets/cities.json
- index.html

ภาพตัวอย่างการใช้งาน
tag.png
tag.png (19.65 KiB) Viewed 1371 times
ตัวอย่าง Code หน้า Index.html

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Bootstrap Tags Input</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />

    <link rel="stylesheet" href="bootstrap-2.3.2/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="bootstrap-2.3.2/css/docs.css">
    <link rel="stylesheet" href="bootstrap-tagsinput.css">
    <style>
      .accordion { margin-top:-19px; }
    </style>

  </head>
  <body>
    <div class="example example_objects_as_tags">
      <div class="bs-docs-example">
        <input type="text" />
      </div>
      <div class="accordion">
        <div class="accordion-group">
          <div class="accordion-heading">
            <a class="accordion-toggle" data-toggle="collapse" href="#accordion_example_objects_as_tags">
              Show code
            </a>
          </div>
          <div id="accordion_example_objects_as_tags" class="accordion-body collapse">
            <div class="accordion-inner">

            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

  <script src="bower_components/jquery/jquery.min.js"></script>
  <script src="bootstrap-2.3.2/js/bootstrap.min.js"></script>
  <script src="bootstrap-tagsinput.js"></script>
  <script src="bootstrap-tagsinput-angular.js"></script>
  <script src="assets/app_bs2.js"></script>
</body>
</html>
ตัวอย่าง Code หน้า assets/app_bs2.js

Code: Select all

$('.example_objects_as_tags > > input').tagsinput({
 itemValue: 'value',
 itemText: 'text',
 typeahead: {
  source: function(query) {
   return $.getJSON('assets/cities.json');
  }
 }
});
$('.example_objects_as_tags > > input').tagsinput('add', { "value": 1 , "text": "Amsterdam"  , "continent": "Europe"  });
$('.example_objects_as_tags > > input').tagsinput('add', { "value": 4 , "text": "Washington" , "continent": "America"  });
$('.example_objects_as_tags > > input').tagsinput('add', { "value": 7 , "text": "Sydney"   , "continent": "Australia" });
$('.example_objects_as_tags > > input').tagsinput('add', { "value": 10, "text": "Beijing"   , "continent": "Asia"   });
$('.example_objects_as_tags > > input').tagsinput('add', { "value": 13, "text": "Cairo"    , "continent": "Africa"  });
ตัวอย่าง Code หน้า assets/cities.json

Code: Select all

[ { "value": 1 , "text": "Amsterdam"  , "continent": "Europe"  },
 { "value": 2 , "text": "London"   , "continent": "Europe"  },
 { "value": 3 , "text": "Paris"    , "continent": "Europe"  },
 { "value": 4 , "text": "Washington" , "continent": "America"  },
 { "value": 5 , "text": "Mexico City" , "continent": "America"  },
 { "value": 6 , "text": "Buenos Aires", "continent": "America"  },
 { "value": 7 , "text": "Sydney"   , "continent": "Australia" },
 { "value": 8 , "text": "Wellington" , "continent": "Australia" },
 { "value": 9 , "text": "Canberra"  , "continent": "Australia" },
 { "value": 10, "text": "Beijing"   , "continent": "Asia"   },
 { "value": 11, "text": "New Delhi"  , "continent": "Asia"   },
 { "value": 12, "text": "Kathmandu"  , "continent": "Asia"   },
 { "value": 13, "text": "Cairo"    , "continent": "Africa"  },
 { "value": 14, "text": "Cape Town"  , "continent": "Africa"  },
  { "value": 99, "text": "NPK"  , "continent": "Africa"  },
 { "value": 15, "text": "Kinshasa"  , "continent": "Africa"  }
]
อ้างอิงจาก
http://timschlechter.github.io/bootstra ... /examples/

Top