การใช้งาน JSON

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การใช้งาน JSON

การใช้งาน JSON

by Four » 09/01/2018 1:36 pm

JSON (JavaScript Object Notation) คือ javascript ที่อยู่ในรูปแบบของ object สามารถช่วยให้เราทำงานได้ง่ายมากขึ้น JSON จะถูกออกแบบมาให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้นทำได้ง่ายและลักษณะของข้อมูลสามารถแก้ไขหรืออ่านได้ง่าย การเข้าถึงข้อมูล JSON สามารถใช้ Javascript ช่วยในการเข้าถึงได้ง่าย
มีหลายภาษาที่รองรับการใช้งาน JSON
JSON เป็นข้อมูลในรูปแบบของ Object เราจะเรียกว่า JSON Object เริ่มจากเครื่องหมาย { }
ภายใน object จะมีข้อมูลที่เรียกว่า member วิธีการเขียน json มีดังนี้
  • {member}
รูปแบบของ member จะอยู่ในรูปแบบของการจับคู่ระหว่าง name/value เราเรียกว่า name/value paris วิธีการเขียน member มีดังนี้
  • {“name”:”value”}
หาก member มีมากกว่า 1 ชุดให้คั่นด้วยเครื่องหมาย , (comma) ดังนี้
  • {“name”:”value”,”name”:”value”,…..}

Top