ความรู้เกี่ยวกับ Paperless

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ความรู้เกี่ยวกับ Paperless

ความรู้เกี่ยวกับ Paperless

by muneela » 30/08/2018 4:27 pm

ความรู้เกี่ยวกับ Paperless

Paperless เป็นระบบที่กรมศุลกากรได้นำมาใช้ในการดำเนินการพิธีการศุลกากรทั้งขาเข้าและขาออกเพื่อให้ขั้นตอนในการดำเนินการมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยระบบ Paperless จะใช้ในการจัดทำและส่งใบขนผ่านพิธีการ รวมถึงขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลโดยกรมศุลกากรได้นำข้อมูลจากทางผู้นำเข้าและตัวแทนผู้นำเข้าไปตรวจสอบกับทาง Freight Forwarder หรือ เอเย่นต์ อีกครั้ง ก่อนที่จะอนุญาตให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ นอกจากนั้นระบบ Paperless ยังสามารถใช้ส่งข้อมูลใบเคลื่อนย้ายสินค้า (Goods Control List), ส่งข้อมูลรายงานเรือเข้า (E-Manifest) และส่งข้อมูลชำระภาษีขาเข้า (E-Payment) ได้อีกด้วย

ประโยชน์
1. ลดเอกสารที่ใช้ในการดำเนินพิธีการศุลกากร
2. ลดเวลาและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ เพราะสามารถลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้
3. ข้อมูลมีความปลอดภัย เนื่องจากมีการลงลายเซ็นทุกครั้งก่อนการส่งข้อมูล

Paperless จึงเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการทั้งเรื่องของ เอกสาร เวลา และความปลอดภัย


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เอกสารในการนำเข้าและส่งออกสินค้าของชิปปิ้ง

Top