ทำความรู้จักกับพร้อมเพย์ (PromptPay)

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is ON
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ทำความรู้จักกับพร้อมเพย์ (PromptPay)

ทำความรู้จักกับพร้อมเพย์ (PromptPay)

by NickAriya12 » 10/10/2016 12:14 pm

หลายคนอาจจะได้ยินคำว่า พร้อมเพย์ (PromptPay) เเต่ยังไม่ทราบว่าคืออะไรวันนี้จะมาเเนะนำให้รู้จักกับ พร้อมเพย์ (PromptPay) คือการรับเงินจากจากผู้ส่งเงิน โดยการใช้การบอกเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้โดยที่ไม่ต้องบอกเลขบัญชีธนาคาร ซึ่งเป็นระบบการเงินแบบอีเพย์เม้นต์ (E-Payment) หรือระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริการพร้อมเพย์นี้สามารถใช้กับธนาคารไทย 15 เเห่ง เเละธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ 4 แห่ง โดยการที่จะใช้บริการพร้อมเพย์นี้ได้นั้นต้องสมัครกับธนาคารก่อนโดยมีขั้นตอนการสมัครพร้อมเพย์ดังนี้ คือ
1. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
2. หมายเลขโทรศัพท์มือถือแทนการระบุเลขที่บัญชีเงินฝากของผู้รับเงิน
เเละบริการพร้อมเพย์นี้การโอนเงินคิดค่าธรรมเนียมอย่างไร โดยการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์จะไม่คิดค่าธรรมเนียมแยกรายการเป็นแบบในเขต ข้ามเขต หรือรายการในธนาคารเดียวหรือต่างธนาคารเหมือนกับการโอนเงินในรูปแบบเดิม แต่จะอ้างอิงวงเงินในการโอนเงินแต่ละครั้ง ซึ่งค่าธรรมเนียมจะถูกกว่า คือ
- โอนเงินไม่เกิน 5,000 บาท ไม่คิดค่าธรรมเนียม
- โอนเงินมากกว่า 5,000-30,000 บาท ค่าธรรมเนียมรายการละไม่เกิน 2 บาท
- โอนเงินมากกว่า 30,000-100,000 บาท ค่าธรรมเนียมรายการละไม่เกิน 5 บาท
- โอนเงินมากกว่า 100,000-วงเงินสูงสุดตามแต่ละธนาคารกำหนด ค่าธรรมเนียมรายการละไม่เกิน 10 บาท
ตัวอย่างของบริการพร้อมเพย์ คือ นาย ก ต้องการโอนเงิน 1,000 บาทให้กับนาย ข โดยที่นาย ข ได้สมัครบริการพ้อมเพย์ไว้เเล้ว โดยที่นาย ก ยังไม่ทราบถึงเลขบัญชีธนาคารนาย ข เมื่อนาย ก ถามเลขบัญชีนนาย ข เเล้วนาย ข สามารถที่จะบอกเบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ลงทะเบียนกับธนาคารไว้ ให้นาย ก นำเบอร์โทรศัพท์ไปโอนเงิน 1,000 บาทโดยการโอนเงินให้ครั้งนี้ นาย ก ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการโอนในครั้งนี้ โดยบริการพร้อมเพย์จะเเปลงเบอร์โทรศัพท์หรือบัตรประชาชนให้เป็นเลขบัญชีที่จะของนาย ข เป็นต้น

Top