หัวข้อหลักเกี่ยวกับการทำ software testing

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: หัวข้อหลักเกี่ยวกับการทำ software testing

Re: หัวข้อหลักเกี่ยวกับการทำ software testing

by Nattawut Khamjai » 21/01/2017 8:43 pm

มีตัวอย่าง test case หน้า login ไหมคัรบ

หัวข้อหลักเกี่ยวกับการทำ software testing

by jay_limm » 03/06/2014 9:56 am

นี่เป็นหัวข้อหลักเกี่ยวกับการทำการทำ software testing
ซึ่งแต่ละหัวข้อจะแยกออกมาเป็นหัวข้อย่อย

- ความหมายและคำศัพท์เกี่ยวกับการทำ software testing
- หลักการทดสอบ
- วงจรชีวิตของการทดสอบ
- กรณีทดสอบ(test case)
- วิธีการทดสอบ(white box,black box)
- ระดับของการทำ software testing
- Flowgraph and Path Testing
>>>>Control Flowgraphs
>>>>Path Testing
>>>>Loop Testing
>>>>Predicate และ Path Predicate
- Data-flow Testing
- Mutation Testion
- Boundary Value Testing
- Equivalence Class Testing
- Decision Table-Based Testing(Logic-Based Testing)
- States and Transition Testing
- Integration Testing
- System Testing
- Acceptance Testing
- IEEE Standard for Software Test Documentation
- Planning the Test Process
- Software Testing Tools
- Organizational Approaches to Test

Top