อยากทราบวิธีการแสดง popup เมือเข้าเว็บไปครั้งแรกแต่ถ้าเข้าอีกครั้งก็จะไม่มีการแสดง popup นั้นอีกแล้ว ด้วยคุกกี้

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: อยากทราบวิธีการแสดง popup เมือเข้าเว็บไปครั้งแรกแต่ถ้าเข้าอีกครั้งก็จะไม่มีการแสดง popup นั้นอีกแล้ว ด้วยคุกกี้

Re: อยากทราบวิธีการแสดง popup เมือเข้าเว็บไปครั้งแรกแต่ถ้าเข้าอีกครั้งก็จะไม่มีการแสดง popup นั้นอีกแล้ว ด้วยคุกกี้

by tsukasaz » 26/07/2019 5:37 pm

การเขียน cookie ใน joomla จากกระทู้นี้ viewtopic.php?f=86&t=58865&p=159511#p159511

วิธีการ
1 - ประกาศตัวแปรสำหรับเรียกใช้งาน cookie มาก่อน
2 - ตั้งเงื่อนไข โดยเช็คกับค่าที่เก็บใน cookie ถ้าไม่มีให้แสดงผลออกไป แล้วเก็บค่าบางอย่างไว้ใน cookie
3 - เมื่อโหลดหน้าใหม่ มันก็เช็คกับเงื่อนไข ในข้อ 2 แต่ครั้งนี้มันมีค่าใน cookie แล้ว มันจะไม่แสดงจนกว่า cookie นั้นจะหมดอายุ

Code: Select all

$cookie = \Joomla\CMS\Factory::getApplication()->input->cookie; // ข้อ 1
if(!$cookie->get('cookie1')) // ข้อ 2
{
    // แสดงผลที่ต้องการ
    $cookie->set('cookie1', 'test', time() + 30); 
} 

อยากทราบวิธีการแสดง popup เมือเข้าเว็บไปครั้งแรกแต่ถ้าเข้าอีกครั้งก็จะไม่มีการแสดง popup นั้นอีกแล้ว ด้วยคุกกี้

by jamepiyawat » 26/07/2019 5:27 pm

ผมได้ทำ popup แล้วไม่อยากให้ผู้ใช้ที่เคยเข้ามาแล้วแสดง popup อีกเลยคิดว่าถ้าคนที่มาเว็บนี้แล้วจะได้รับค่าคุกกี้ไป แต่ถ้าเข้ามาครั้งแรกก็จะไม่มีค่าคุกกี้นี้ครับ

ผมจึงอยากทราบว่าพอจะมีวิธีที่จะทำให้มีการแสดงผลก่อนที่จะเก็บค่าคุกกี้ไปแล้วพอเข้ามาอีกครั้งก็จะไมีมีการแสดงผลเหมือนเข้ามาครั้งแรกอีกเพราะว่าเราอ้างอิงจากคุกกี้ที่เก็บไปจึงทำให้ไม่มีการแสดงผลนั้นครับ

Top