ฺBusiness Plus Account&ERP

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ฺBusiness Plus Account&ERP

ฺBusiness Plus Account&ERP

by nipon09 » 10/02/2015 7:14 pm

ฺBusiness Plus Account&ERP
business plus account&ERP.jpg
business plus account&ERP.jpg (30.84 KiB) Viewed 789 times

คุณสมบัติโปรแกรม

DF : Document Flow
คือการกำหนดสิทธิต่างๆ ในเอกสาร เช่น สิทธิการพิมพ์เอกสารก่อนอนุมัติ สิทธิการพิมพ์เอกสารหลังอนุมัติ สิทธิการแก้ไขหลังการอนุมัติ สิทธิการแก้ไขหลังการพิมพ์ เป็นต้น

IC : สินค้าคงคลัง
สามารถแบ่งสินค้าได้ตามประเภท/หมวด/ยี่ห้อ/สี/ขนาด และไม่จำกัดคลังและตำแหน่งเก็บ สินค้าแต่ละชนิดไม่จำกัดหน่วยนับและบาร์โค้ด โดยแยกผู้รับผิดชอบข้อมูล สินค้าได้ตามประเภท พร้อมรองรับการปิดต้นทุนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

มีการแจ้งเตือนตามข้อกำหนดที่เลือกไว้ เช่น แจ้งเตือนเมื่อบันทึกสินค้า ว่าสินค้าตัวนี้เปลี่ยนรุ่นเร็ว แจ้งเตือน เลิกซื้อ เพื่อป้องกัน ซื้อสินค้าที่ขายไม่ดี หรือ แจ้งเตือนเลิกขาย สำหรับสินค้าที่เลิกขาย กำลังรอส่งคืน

PO : จัดซื้อสินค้า
กำหนดวันที่หมดอายุของเอกสาร เก็บรายละเอียด การเสนอราคาของผู้จำหน่าย กำหนดจุดต่ำสุดในการสั่งซื้อ และสามารถรับสินค้าจากใบสั่งซื้อหลายใบได้ รองรับค่าใช้จ่ายในการนำสินค้าเข้า ลดการทำงานซ้ำซ้อนในการรับสินค้าไม่ตรงกับใบส่งของ/ใบกำกับภาษี พร้อมรายงานประเมินประสิทธิภาพผู้จำหน่าย ตลอดจนสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายที่มักมาตามหลังใบรับเพื่อทำการปรับทุนในเอกสารรับ พร้อมรองรับเอกสารรับจากการผลิต

OE : จำหน่ายและจองสินค้า
จัดการกับสินค้าค้างส่ง คำนวณคอมมิชชั่นได้ตามประเภทสินค้าและใน1ใบส่งของมีพนักงานขายได้มากกว่า 1 คน, รองรับการขายสินค้าบริการ พร้อมกำหนดสิทธิในการให้ส่วนลดหรือของแถม กำหนดสิทธิขายสินค้าต่ำกว่าทุนหรือต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ช่วยป้องการทุจริตและการขายผิดพลาดได้

AR-AP : ลูกหนี้-เจ้าหนี้
ทำรายการรับชำระ จ่ายชำระ เพิ่มหนี้ ลดหนี้ กำหนดการให้เครดิต วิเคราะห์ลูกหนี้ เจ้าหนี้ สรุปยอดครบกำหนดชำระ พิมพ์การ์ดเจ้าหนี้ ลูกหนี้

CQ : เช็คและเงินฝากธนาคาร
แบ่งแยกธนาคารตามประเภทบัญชี และสามารถควบคุมเช็คทั้งหมดของแต่ละธนาคาร พร้อมทะเบียนเช็คจ่าย เช็ครับ รองรับการเปลี่ยนเช็ค/คืนเช็ค และคำนวณค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ พร้อมสัญญลักษณ์แสดงสถานะภาพเช็ค พร้อมรายงานประมาณเงินในธนาคารล่วงหน้า และการทำ Bank reconcile กับธนาคาร

EP : รายได้อื่น-ค่าใช้จ่ายอื่น
สำหรับบันทึกรายได้อื่น-ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากการดำเนินปกติ

GL : บัญชี
กำหนดผังบัญชีได้เอง โดยข้อมูลรายวันสามารถเชื่อมโยงมาจาก ระบบซื้อ,ขาย,ลูกหนี้,เจ้าหนี้,เช็ครับ-จ่าย,รายได้-รายจ่าย ได้อัตโนมัติ บันทึกใบสำคัญรับ-จ่าย พร้อมสมุดเงินสดย่อย รองรับการปิดบัญชีทั้งแบบ Perpetual และ Periodic พร้อมสามารถปรับปรุงรายวันเพื่อทำการบวกกลับท้ายงบ บันทึกประมาณการเพื่อจัดทำงบเปรียบเทียบได้พร้อมแยกงบส่งสรรพากรและงบสำหรับการบริหาร

SL : พนักงานขาย
รองรับการวิเคราะห์ตามสายงาน , กลุ่มงานขาย , หน่วยงานขาย และเขตงานขาย ตลอดจนแบ่งคอมมิชชั่นแยกตาม พนักงานขายและสินค้า

FA : ทรัพย์สินถาวร
เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการบริหารทรัพย์สินถาวรของกิจการ สามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินถาวร การซื้อ-ขาย ตัดชำรุด ซ่อมแซม และคำนวณค่าเสื่อมราคาให้อัตโนมัติตามกฎหมายของกรมสรรพกร สามารถดูสภาพทรัพสิน กำไร-ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินได้ทันที


ขอบคุณรูปและที่มา : www.businessplus.com

Top