การลงรายละเอียดสินค้า ในโปรแกรมบัญชี Express

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is ON
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การลงรายละเอียดสินค้า ในโปรแกรมบัญชี Express

การลงรายละเอียดสินค้า ในโปรแกรมบัญชี Express

by pleng » 23/05/2017 5:13 pm

การลงรายละเอียดสินค้า ในโปรแกรมบัญชี Express
ลำดับแรกเรามารู้จักสินค้าหรือสินค้าคงเหลือกันก่อนนะคะ
สินค้าหรือสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งกิจการมีไว้เพื่อขายหรือใช้ในการผลิตหรือบริการ
ราคาทุนของสินค้าจะประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายทุกอย่างเพื่อทำให้สินค้าอยู่ในสภาพที่จะขายได้
วิธีการบันทึกบัญชีแบ่งออกเป็น 2 วิธีคือ
-วิธีแบบสิ้นงวด Periodic (พีริออดิก)
-วิธีแบบต่อเนื่อง Perpetual (เพอเพช-ชวล)
ในปัจจุบันโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีได้มีความสำคัญต่อหลาย ๆ ธุรกิจ ซึ่งโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีในด้านสินค้าคงเหลือ
จะช่วยในเรื่องการบันทึกความเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือ เพื่อให้ทราบจำนวนและมูลค่าของสินค้าคงเหลือ

ในบทความนี้จะขอยกตัวอย่างโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express (อิคซฺเพรส) โดยจะแนะนำเกี่ยวกับการลงรายละเอียดสินค้า
ในโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.เข้าเมนู>>สินค้า>>2.รายละเอียดสินค้า
31.jpg
31.jpg (89.32 KiB) Viewed 2645 times
2.หมายเลขที่ 1 เพิ่มข้อมูล
หมายเลขที่ 2 กรอกรหัสสินค้า
หมายเลขที่ 3 กรอกชื่อสินค้า
หมายเลขที่ 4 กรอกหมวดสินค้า
หมายเลขที่ 5 กรอกหน่วยนับของสินค้า
33.jpg
33.jpg (35.28 KiB) Viewed 2645 times
3.กดแถบเมนู>>ล๊อตสินค้ายกมา<F7> >>คลิกขวาเพิ่มข้อมูล
32.jpg
32.jpg (52.75 KiB) Viewed 2645 times
4.หมายเลขที่ 1 กรอกรายละเอียดวันที่ คลังเก็บสินค้า
หมายเลขที่ 2 จำนวนเดิม คือ จำนวนคงเหลือของสินค้า
หมายเลขที่ 3 มูลค่าเดิม คือ มูลค่ารวมของสินค้า (ราคาต่อหน่วย x จำนวนของสินค้า)
34.jpg
34.jpg (54.24 KiB) Viewed 2645 times
ดังนั้นการลงรายละเอียดสินค้าในโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีมีความจำเป็นอย่างมาก
เพราะการลงรายละเอียดสินค้าจะทำให้ให้ทราบจำนวนและมูลค่าของสินค้าคงเหลือได้อย่างทันกาล
References : สินค้าคงเหลือ. “สินค้าคงเหลือ”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:krurabieb.wordpress.com/category/6สินค้าคงเหลือ/.[23 พ.ค.2017]

Top