การขอ STATEMENT ธนาคารกรุงเทพ - ขอสเตทเม้นกรุงเทพ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การขอ STATEMENT ธนาคารกรุงเทพ - ขอสเตทเม้นกรุงเทพ

Re: การขอ STATEMENT ธนาคารกรุงเทพ - ขอสเตทเม้นกรุงเทพ

by 1254716184 » 15/10/2020 1:23 am

Chidchanok wrote: 25/02/2019 4:28 pm การขอ statement บัญชีนิติบุคคลของธนาคารกรุงเทพ มีรายละเอียด ดังนี้ การขอสเตทเม้นกรุงเทพ
กรุงเทพ.jpg

การขอ statement บัญชีนิติบุคคลของธนาคาร ผู้มีอำนาจกระทำการของนิติบุคคล สามารถติดต่อขอได้ที่สาขาเจ้าของบัญชี เท่านั้น
เอกสารที่ใช้ในการขอ statement
1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 30 วัน)
2. ประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
3. สมุดบัญชีเงินฝากหรือสมุดเช็คของบัญชีที่ต้องการขอ Statement

อัตราค่าใช้จ่าย
ขอย้อนหลังมากกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่ยื่นคำขอ จะมีค่าธรรมเนียม 200 บาท/บัญชี
ซึ่งจะได้รับใบเสร็จรับเงิน และสำเนาคำขอฯ หลังจากนั้นประมาณ 2-5 วันทำการนับจากวันที่ยื่นเรื่อง

หากมีบริการ online Biz-ibanking หรือ corporate icash สามารถเรียกดูรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีย้อนหลังได้ไม่เกิน 180 วันนับจากวันปัจจุบัน

เนื้อหาเว็บไซต์นี้ ที่น่าสนใจเสริมความรู้
บทความเกี่ยวกับ โปรแกรมทางด้านบัญชี
โปรแกรมเกี่ยวกับ การจัดการเงินเดือน
โปรแกรม ทำเว็บไซต์

Re: การขอ STATEMENT ธนาคารกรุงเทพ - ขอสเตทเม้นกรุงเทพ

by 1254716184 » 15/10/2020 12:14 am

เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม กันยายน

Re: การขอ STATEMENT ธนาคารกรุงเทพ - ขอสเตทเม้นกรุงเทพ

by Guest » 07/08/2020 7:43 am

ต้องการขอสเตทเม้นผ่านอีเมลครับ

Re: การขอ STATEMENT ธนาคารกรุงเทพ - ขอสเตทเม้นกรุงเทพ

by นรินทร์ ท่าใหญ่ » 14/07/2020 1:51 pm

ผมต้องการขอสเตทเม้นออนไลน์ครับ

Re: การขอ STATEMENT ธนาคารกรุงเทพ - ขอสเตทเม้นกรุงเทพ

by พีระพัฒน์ อำทะวงษ์ » 07/07/2020 6:04 am

Chidchanok wrote: 25/02/2019 4:28 pm การขอ statement บัญชีนิติบุคคลของธนาคารกรุงเทพ มีรายละเอียด ดังนี้ การขอสเตทเม้นกรุงเทพ
กรุงเทพ.jpg

การขอ statement บัญชีนิติบุคคลของธนาคาร ผู้มีอำนาจกระทำการของนิติบุคคล สามารถติดต่อขอได้ที่สาขาเจ้าของบัญชี เท่านั้น
เอกสารที่ใช้ในการขอ statement
1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 30 วัน)
2. ประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
3. สมุดบัญชีเงินฝากหรือสมุดเช็คของบัญชีที่ต้องการขอ Statement

อัตราค่าใช้จ่าย
ขอย้อนหลังมากกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่ยื่นคำขอ จะมีค่าธรรมเนียม 200 บาท/บัญชี
ซึ่งจะได้รับใบเสร็จรับเงิน และสำเนาคำขอฯ หลังจากนั้นประมาณ 2-5 วันทำการนับจากวันที่ยื่นเรื่อง

หากมีบริการ online Biz-ibanking หรือ corporate icash สามารถเรียกดูรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีย้อนหลังได้ไม่เกิน 180 วันนับจากวันปัจจุบัน

เนื้อหาเว็บไซต์นี้ ที่น่าสนใจเสริมความรู้
บทความเกี่ยวกับ โปรแกรมทางด้านบัญชี
โปรแกรมเกี่ยวกับ การจัดการเงินเดือน
โปรแกรม ทำเว็บไซต์

Re: การขอ STATEMENT ธนาคารกรุงเทพ - ขอสเตทเม้นกรุงเทพ

by 1710600021337 » 30/05/2020 11:49 am

นิติกร wrote: 10/01/2020 2:40 pm ขอสเตเม้นครับ

Re: การขอ STATEMENT ธนาคารกรุงเทพ - ขอสเตทเม้นกรุงเทพ

by Khrueasm » 11/05/2020 2:45 pm

ขอสเตจเม้นผ่านอีเมลล์

Re: การขอ STATEMENT ธนาคารกรุงเทพ - ขอสเตทเม้นกรุงเทพ

by สุมาลี » 22/04/2020 6:40 pm

ขอสเตสเม้นผ่านอีเมล

Top