ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีโรงแรม

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีโรงแรม

ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีโรงแรม

by nnamfon.26 » 22/10/2019 6:21 pm

การบัญชีโรงแรม เป็นการดำเนินงานบัญชีที่ครบทุกแผนก ไม่ว่าจะเป็นแผนกแม่บ้าน แผนกต้อนรับ แผนกครัว เป็นต้น ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานด้านบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน และคำนึงถึงการควบคุมผลการดำเนินงานที่จะได้รับว่ามีกำไร หรือขาดทุนเท่าไร ซึ่งจะต้องแสดงโดยอาศัยจุดคุ้มทุนในการเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่าย จึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลออกมาได้
รายได้ของโรงแรม มาจาก
1.รายได้ห้องพัก
2.รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
3.รายได้จากบริการรับ-ส่งแขก
4.รายได้จากการบริการอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายของโรงแรม มาจาก
1.ค่าก๊าซหุงต้ม ค่าน้ำมันรถ ค่าสาธารณูปโภคของทางโรงแรม
2.เงินเดือนพนักงาน
3.ค่าเสียภาษีต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน เป็นต้น
4.ค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงแรม

ทั้งนี้ในการบันทึกบัญชีของบัญชีโรงแรมจะเหมือนกับบัญชีทั่วไป แต่จะมีการปรับเปลี่ยนชื่อคำอธิบายที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น
การบันทึกบัญชี.PNG
การบันทึกบัญชี.PNG (64.91 KiB) Viewed 574 times
และในการทำงบการเงินจะต้องบันทึกบัญชีเป็นรายแผนกเพื่อความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็วในการใช้ข้อมูล
นอกจากนี้บัญชีโรงแรมต้องอาศัยข้อมูลทางกรมสรรพากรในการเสียภาษีอากรสำหรับกิจการโรงแรมอีกด้วย ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก www.rd.go.th
Image
อ้างอิง
http://www.a-lisa.net/topic/2322
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/morkor/km/guidebook/hotel.pdf
http://free-ebook-ram.blogspot.com/2009/10/hospital-accounting.html
https://prezi.com/phlz75-coyzt/presentation/

Top