ข้อแตกต่าง ระหว่าง ฟังก์ชัน onContentBeforeDisplay กับ onContentAfterDisplay

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ข้อแตกต่าง ระหว่าง ฟังก์ชัน onContentBeforeDisplay กับ onContentAfterDisplay

ข้อแตกต่าง ระหว่าง ฟังก์ชัน onContentBeforeDisplay กับ onContentAfterDisplay

by bankjittapol » 23/11/2019 6:56 pm

ข้อแตกต่าง ระหว่าง ฟังก์ชัน onContentBeforeDisplay กับ onContentAfterDisplay
ฟังก์ชัน onContentBeforeDisplay กับ onContentAfterDisplay คือฟังก์ชันใน Content event ของ plugin Joomla ซึ่งมีการทำงานที่แตกต่างกัน
onContentBeforeDisplay จะถูก Request มาใช้ก่อน generated content ฟังก์ชันนี้เหมาะสำหรับการ เรียกใช้ style หรือ parameter ที่ต้องการเรียกก่อนประมวลผล

onContentAfterDisplay จะจะถูก Request มาใช้หลังจากที่มีการ generated content แล้ว ฟังก์ชันนี้เหมาะสำหรับการ เรียกใช้เพื่อเป็นส่วนปิดของ style หรือ parameter ที่ต้องทำการเรียกใช้หลังจากประมวลผลแล้ว
รายละเอียด Parameter และ Return Value นั้น ใช้เหมือนกัน ซึ่งมีดังนี้
Parameters
context คือ context ที่ส่งผ่าน plugin นั่นคือ ชื่อ component และ view หรืออาจจะเป็น ชื่อของ modules เช่น com_content.article ซึ่งใช้เพื่อตรวจสอบว่า มีการส่งcontext มายัง plugin หรือไม่
&article คือ บทความ(Article) ที่แสดงผลภายใน view
&params คือ paramener ที่เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ชนิดข้อมูลเป็น array
limitstart คือ การกำหนดจำนวนหน้าที่จะทำการประมวลผล

Return Value
ชนิดข้อมูลเป้น String จะทำการ return ค่า จาก event และจะแสดงผลใน placeholder ซึ่งส่วนใหญ่จะแสดงผล หลังตัว article separator.อ้างอิง
https://docs.joomla.org/Plugin/Events
https://docs.joomla.org/Plugin/Events/Content#onContentPrepare

Top