วิธีเปลี่ยน Font ใน Reportlab

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: วิธีเปลี่ยน Font ใน Reportlab

วิธีเปลี่ยน Font ใน Reportlab

by Wallapa » 26/12/2017 6:10 pm

วิธีเปลี่ยน Font ใน Reportlab นั้น ก่อนอื่น เราต้องโหลด Font ลงมาบนไฟล์โปรเจคของเราก่อน จากนั้นเขียนคำสั่งดังต่อไปนี้
จากตัวอย่างจะใช้ Font THSarabunNew
Import module ด้านล่างนี้

Code: Select all

from reportlab.pdfbase.ttfonts import TTFont
from reportlab.pdfbase import pdfmetrics
ลงทะเบียน Front ด้วยคำสั่งต่อไปนี้

Code: Select all

pdfmetrics.registerFont(TTFont('THSarabunNew', 'THSarabunNew.ttf'))
กำหนดเนื้อหาด้านใน

Code: Select all

c = canvas.Canvas("file_name.pdf")
c.setFont("THSarabunNew", 18)
c.drawString(100, 750, " PDF by Python.")
c.save()
ผลที่ได้จากการใช้ Font THSarabunNew
share1.png
share1.png (12.85 KiB) Viewed 387 times

Top