การใช้งาน Built in Dictionary ในภาษา python

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การใช้งาน Built in Dictionary ในภาษา python

Re: การใช้งาน Built in Dictionary ในภาษา python

by jirawoot » 24/06/2019 3:08 pm

Code: Select all

a={'name','age','school'}
a.clear()
print(a)
Selection_005.png
Selection_005.png (7.65 KiB) Viewed 232 times

Code: Select all

a={'name','age','school'}
print(a)
a.copy()
print(a)
Selection_006.png
Selection_006.png (7.81 KiB) Viewed 232 times

Code: Select all

a={'name','age','school'}
dict=dict.fromkeys(a, 'test')
print(dict)
Selection_007.png
Selection_007.png (8.05 KiB) Viewed 232 times

Code: Select all

a={'name':'test','age':22,'school':'mindphp'}
print(a.get('name'))
Selection_008.png
Selection_008.png (8.66 KiB) Viewed 232 times

Code: Select all

a={'name':'test','age':22,'school':'mindphp'}
print(a.items())
Selection_009.png
Selection_009.png (8.46 KiB) Viewed 232 times

Code: Select all

a={'name':'test','age':22,'school':'mindphp'}
print(a.keys())
Selection_010.png
Selection_010.png (7.9 KiB) Viewed 232 times

Code: Select all

a={'name':'test','age':22,'school':'mindphp'}
print(a.setdefault('name'))
print(a.setdefault('age'))
Selection_011.png
Selection_011.png (5.86 KiB) Viewed 232 times

Code: Select all

a={'name':'test','age':22,'school':'mindphp'}
b={'gender':'women'}
a.update(b)
print(a)
Selection_012.png
Selection_012.png (8.2 KiB) Viewed 232 times

Code: Select all

a={'name':'test','age':22,'school':'mindphp'}
print(a.values())
Selection_013.png
Selection_013.png (8.4 KiB) Viewed 232 times

Re: การใช้งาน Built in Dictionary ในภาษา python

by Jom07 » 26/01/2018 4:56 pm

dict.item() แสดงค่าใน dict ออกมาพร้อม key

Code: Select all

x = {'name1':'test1','name2':'test2','name3':'test3'}
print(x.items())
ผลรัน
Image

dict.key() แสดงเฉพาะ key ของ dict

Code: Select all

x = {'name1':'test1','name2':'test2','name3':'test3'}
print(x.keys())
ผลรัน
Image

dict.setdefault() แสดงค่าเริ่มต้น

Code: Select all

x = {'name1':'test1','name2':'test2','name3':'test3'}
print(x.setdefault('name1'))
print(x.setdefault('name4'))
ผลรัน
Image

dict.update(sqe) นำค่าของ sequence ไปเพิ่มใน dict

Code: Select all

x = {'name1':'test1','name2':'test2','name3':'test3'}
y ={'name4':'test4'}
x.update(y)
print(x)
ผลรัน
Image

dict.values() แสดงค่า value ของ dict โดยเรียงลำดับ

Code: Select all

x = {'name1':'test1','name2':'test2','name3':'test3'}
print(x.values())
ผลรัน
Image

ศึกษาข้อมูลจาก :https://www.youtube.com/watch?v=4km6fn0 ... M&index=53

การใช้งาน Built in Dictionary ในภาษา python

by Four » 26/01/2018 4:49 pm

dict.clear() การลบค่าใน dict ทั้งหมด

Code: Select all

test = {"python", "mindphp", "1234"}
test.clear()
print(test)
dict.copy() การก็อปปี้ dict ทั้งหมด

Code: Select all

test2 = {"python", "mindphp", "1234"}
print(test2)
test2.copy()
print(test2)
dict.fromkeys() นำ key จาก sequence มาใส่ใน dict

Code: Select all

test3 = {"python", "mindphp", "1234"}
dic = dict.fromkeys(test3, "test")
print(dic)
dict.get() แสดงผลของ key ใน dict

Code: Select all

test4 = {"python": "test", "mindphp":"abcd", "1234":"5678"}
print(test4.get("python"))
ผลรัน

Image


ศึกษาข้อมูลจาก : https://www.youtube.com/watch?v=4km6fn0 ... lzdKrpxsMM

Top