การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : Button Flash (การทำปุ่มกระพริบเมื่อกด)

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : Button Flash (การทำปุ่มกระพริบเมื่อกด)

การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : Button Flash (การทำปุ่มกระพริบเมื่อกด)

by Jom07 » 03/04/2018 4:38 pm

การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : Button Flash (การทำปุ่มกระพริบเมื่อกด)

การทำงานในภาษา Python มีการทำงานที่สามารถทำงานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านระบบ โปรแกรม โดยการเรียกใช้โมดูลต่าง ๆ เข้ามาใช้งาน จะพูดถึงโมดูล Tkinter ในเรื่องการสร้างปุ่ม Button Flash (การทำปุ่มกระพริบเมื่อกด)

Button Flash (การทำปุ่มกระพริบเมื่อกด) จะเป็นทำให้การทำงานเมื่อกดปุ่ม ก่อนกดสีปุ่ม และตอนกดปุ่มสีต่างกัน เมื่อกดปุ่มใว ๆ หลายครั้งจะเป็นเหมือนไฟกระพริบ ที่สามารถกำหนดปุ่มได้ตามสีที่ต้องการ

โดยจะยกอย่างโดยการสร้างหน้าต่าง และสร้างปุ่มขึ้นมา จะกำหนดปุ่มเป็นปุ่มสีเขียว เมื่อกดจะกลายเป็นสีตามเดิม

ตัวอย่าง

Code: Select all

import Tkinter as tk

r = tk.Tk()

l = tk.Label(text = 'Make Button Flash')
l.pack()

b = tk.Button(text = 'MD Soft Mindphp Python')
b.config(bg = 'green')
b.pack()

def flash(event):
    b.config(bg = 'yellow')
    r.after(100, lambda: b.config(bg = 'lightgrey'))

r.bind("<KeyPress-f>", flash)

r.mainloop()
ผลรัน

Image

เมื่อกดปุ่ม

Image

บทความที่เกี่ยวข้อง
บทเรียน Python
VDO Tutorial - Python
บทเรียน Python Tensorflow
บทเรียน Python GUI

Top